Jájánanda – Světlo Egypta

Jájánanda – Světlo Egypta Když jsem procházel své starší soubory, našel jsem přepis jednoho samisdatového díla, které rozhodně stojí za to si přečíst, původní text byl ve špatném stavu, některé části nečitelné a také nejsou opraveny (všechny) překlepy přepisovatele. Doufám, že pro vás bude obsah podstatnější: SVĚTLO Z EGYPTA Král Zosréé kráčí se svym průvodcem

Cesta sexuální magie

Zasvěcení je zapálením vnitřního světla, které ukazuje další cestu… Jak však zapálit pochodeň? Jako lze jednu pochodeň zapálit od druhé, může být spojením předáno vnitřní světlo. Dnes je těžké představit si náboženský obřad, při kterém vás vítá krásná žena nebo muž, aby se s vámi mohli pomilovat a vyjádřit tak prostřednictvím sexuálního spojení ducha božstva,

Co dělat pokud máte dojem magického útoku?

Aneb obrana pro ne-magiky Nic zvláštního, nebát se a nezmatkovat. Začít telefonovat magickým přátelům je asi nejhorší volbou. Klidně vyhodnoťte situaci, zklidněte a vyrovnejte dech a mysl. Dech by měl být pravidelný, hluboký, klidný se vyrovnanou dobou výdechu i nádechu. Imaginujte kolem sebe nějakou formu ochranného kruhu, minimálně v podobě představy zářícího „vajíčka“ kolem vás,

K filosofii hermetismu

Proč studovat společně astrologii, magii a alchymii? Pokusím se nyní zdůvodnit roli jednotlivých oborů. Astrologie je schopna popisovat vše co je stvořeno ve světech pod hvězdami, nemusí to mít nutně ani známý počátek – například státy nemají, ale postačí časově zaznamenaný projev. Astrologie je tak jedinečnou mapou všeho stvořeného v tomto světě i astrálním prostoru,

Skryté diamanty Prahy – manželé Ráčkovi

Převzato od Maríči: http://www.punarvasu.estranky.cz/clanky/skryte-diamanty-cech/skryte-diamanty-prahy—manzele-rackovi 02.04.2010 Úvod Obdržela jsem email starého známého s cennými radami k stránkám Večerní nebe, včetně žádosti upozornit na více pozitivních příkladů z oblasti duchovna. Chápu, že tento můj web, zaměřený na sekty může působit předávkování negativitou. Ovšem bohužel současná esoterika není něčím, kde bych osobně viděla příliš moc světlých stránek. Také

Definice Astrologie

Spolu s magií a alchymií je astrologie jednou ze tří základních hermetických věd a má k oběma jmenovaným důležitý vztah. Je také nejrozšířenějším oborem praktického hermetismu, bohužel prezentovaným často velmi zjednodušeně. Původně byla astrologie esoterní vědou o vztazích mezi makrokosmem (světem) a mikrokosmem (člověkem), které byly symbolizovány během a postavením nebeských těles. Této vědě příslušel

Astrokartografie

K problému astrokartografie: Astrokartografie přišla k nám z ciziny, byla s nadšením přijata a spousta astrologů ji používá bez dalšího ověření s odůvodněním, že ono to funguje. Jinak totiž nejsou schopni zjistit, kam by měl klient jet na dovolenou, kde si dohodnout obchodní schůzky a odpovědi na další „vážné“ otázky. Tato skutečnost však nesnižuje důležitost

Astrologie a karman

V poslední době se vyrojilo mnoho interpretací funkce karmanu a velmi pochybných pokusů o její speciální provázání s astrologii. Jelikož se touto problematikou již dlouhá léta zabývám, chtěl bych zde podat krátký úvod do této problematiky. Veškeré vykonané činy mají své následky, tyto následky se nemusí projevit hned, ale mohou se projevit až po relativně

Citlivé body horoskopu

Citlivé body horoskopu Z arabské astrologie byla převzata tradice citlivých bodů, po dobu první republiky byla poměrně silně používanou metodou. Kefer pouze konstatuje výpočetní vzorce třinácti z nich, Boleslavský dále uvádí čtyři ostatní body a informuje, že planety obsažené ve vzorci se dotýkají věcí daného citlivého bodu. Co je však důvodem toho, že v horoskopu

Duchovní předpoklady v horoskopu 2.

Nejprve k často zmiňované otázce zda lze či nelze záležitosti duchovní cesty posuzovat pomocí astrologie: Ani mystik nežije v jiném světě ale zde. Do stvořených zemských světů pak musí vše sestupovat prostřednictvím hvězdné sféry a je tím pádem zachyceno v horoskopu. Takto jsou zachyceny disposice i většina důležitých bodů v individuálním duchovním životě. V naprosté