Tento keltský svátek se slaví v počátkem srpna, uprostřed mezi slunovratem a rovnodenností, když je slunce uprostřed znamení Lva.

Je oslavou Země (Danu, Gaia) a boha Lugha, mistra mnohých umění.
K uctění žní a Lugnasadu upečte koláč z ovoce ( nejlépe bobulovitých plodů a těch, které právě dozrávají) a podělte se o něj s přáteli. Na oltář může zdobit pěkné ovoce, zelenina a klasy, Vše pěkné, co nám Země dává. Bylinami pro Lugnasad jsou bobulovité plody, dub, jmelí, obilí, slunečnice, růžová topolovka a vřes.
Lugnasad stojí na počátku sestupu Slunce do zimní temnoty. V tomto období se završuje spojení Slunce se Zemí, sklizeň přináší první plody. Ve své podstatě je Lugnasad časem napětí, kdy tmavé zimní dny se začnou zvolna ohlašovat a úroda ještě není všechna v bezpečí. Vzdání úcty počátku sklizně zmírňuje nejistotu našeho živobytí a připomene vděčnost za vše, co získáváme.

Středověká báseň popisuje osud těch, kdo opomíjejí slavnost Lugnasadu:
Za zanedbání přichází
Holá hlava, ochablost, brzké šediny
Králové bez důvtipu a radosti
Bez pohostinnosti a pravdy.

/Rees a Rees, Odkaz Keltů/

Účastí na Lugnasadu si lidé zajišťují dostatek obilí a mlé­ka, ochranu před loupežnými nájezdy, spravedlivé zákony, domá­cí pohodlí a dobrou úrodu ovoce a ryb.

O Lugnasadu se tradičně konají shromáždění u výrazného přírodního útvaru, jakým je posvátný strom, starodávná mohy­la, posvátná studna nebo vrchol kopce,k náplni Lugnasadu výstup na horu, navštívení posvátné studny a dostihy,hudební soutěže, básnických klání, přidělování úřadů, udělo­vání hodností a vyznamenání, a svatby. Zakázáno je násilí, ne­vraživost mezi manželi a vymáhání dluhů.

Jsou vyvolávána pohan­ská božstva, např. Danu (Mat­ka Země) a Lugh, a jsou jim adresovány prosby o ochranu a bezpečnost pro dozrávající klasy.

Z mužských božstev se při Lugnasadu vzdává úcta Lugh Samildánachovi, pánu umění a patronovi učenců, řeme­slníků, válečníků a kouzelníků. Lugh je znám jako bůh „pro všechny účely“, nadaný neobyčejnými intelektuálními schop­nostmi. Je mocný kouzelník, jehož kouzla dokáží ovlivnit výsle­dek bitev.
Obvykle je zobrazován s ohromným oštěpem. Kopí boha Lugha zářilo jako blesk a bylo tak nebezpečné , že muselo být zpravidla zakryto. Je to také symbol slunečních paprsků, jež přinášejí světlo a umožňují duchovní rozlišování.
Nebo byl zobrazován jako mla­dík doprovázený krkavci, symboly moudrostí a proroctví. Stará pověst vypravuje, že Lugh přežil jako jediný ze tří, zároveň na­rozených, bratrů. To naznačuje možný původ jeho trojjediné povahy.Když se Lugh pokusil vejít do velké síně Tuatha Dé Dana­an, dveřník ho odmítl s tím, že už mají kováře, velkého váleč­níka, harfenistu, básníka, dějepisce, lékaře i mága. Lugh se tedy zeptal, jestli mají v kmeni někoho, kdo může zastávat všechny tyto pozice. Když řekl, že ne, Lugh o sobě prohlásil, že je mistrem v každém z těchto umění. Tak mu bylo dovoleno vstoupit.

Z posledního obilí se vázal dožínkový snop tvaruje do podoby „panny“ – je-li úroda dobrá, vypadá jako mladá žena, je-li chudá, dostane podo­bu cailleach (stařeny, babizny). Panna má své místo u dožínko­vé večeře. Dožínkový snop se nechá stát v kuchyni nebo na římse krbu, do příštích žní. Také se může dát do koruny stromu nebo smí­chat se setbou pro příští rok. Někdy je zaoráván zpět do půdy, nebo se nechá na poli shnít. Může být obřadně spálen na konci příštích žní, anebo přidán do krmiva pro zvláště ceněný kus do­bytka. Tímto způsobem přechází zúrodňující duch boha žní ode žní ke žním.

Příchod Lugha
Lugh Il-Dana přišel do paláce Tutha De
Lugh, mistr všech umění, přišel k Eireann

Strážce brány nerozpoznal Lugh
Strážce brány zeptal Il-Dana na jeho jméno
Strážce brány zeptal Lugh Samildanach jaké umění ovládá

Lugh řekl:
Jsem Lugh Samildanach
Já jsem Lugh Il-Dana
Jsem Lugh, mistr boje

Strážce brány, řekl:
Nemáme potřebu bitvy mistra
Král Nuada de Danann je náš mistr boje
Nuada Airgitlamh je náš mistr boje

Lugh řekl:
Jsem Lugh Samildanach
Já jsem Lugh Il-Dana
Jsem Lugh, mistr léčení

Strážce brány, řekl:
Nemáme potřebu mistr léčení
Diancecht de Danann je náš pán léčitel
Diancecht je pánem všech bylin a uzdravení

Lugh řekl:
Jsem Lugh Samildanach
Já jsem Lugh Il-Dana
Jsem Lugh, mistr znalostí

Strážce brány, řekl:
Nemáme potřebu mistra znalostí
Oghma de Danann je pánem všeho učení
Oghma je pánem všeho poznání

Lugh řekl:
Jsem Lugh Samildanach
Já jsem Lugh Il-Dana
Jsem Lugh, mistr plachtění

Strážce brány, řekl:
Nemáme potřebu mistr plachtění.
Mananan mac Lyr de Danann je náš pán lodí.
Mananan mac Lyr, syn moře, je náš mistr plachtění

Lugh řekl:

Jsem Lugh Samildanach
Já jsem Lugh Il-Dana
Jsem Lugh, mistr magie

Strážce brány, řekl:
Nemáme potřebu mistra magie
Badb de Danann jsou mistry všeho čarodějnictví
Tři sestry Macha, Nemhain a
Morrigan jsou milenky všech čarodějnictví

Lugh řekl:
Jsem Lugh Samildanach
Já jsem Lugh Il-Dana
Jsem Lugh, mistr kování

Strážce brány, řekl:
Nemáme potřebu mistra kovářství
Goibniu de Danann je náš mistr kovářství
Goibniu je mistr všech řemesel

Lugh said: Lugh řekl:

Jsem Lugh Samildanach
Já jsem Lugh Il-Dana
Jsem Lugh, velitel bitvy
Jsem Lugh, mistr léčení
Jsem Lugh, velitel znalostí
Jsem Lugh, mistr plachtění
Jsem Lugh, mistr magie
Jsem Lugh, mistr kování

Víte o dalším, kdo je pánem všech těchto umění?
Vezmi mě do Nuada Airgitlamh,
Zaveďte mě k Nuada, králi Tutha de Danann.

Strážce brány šel pro Nuada.
Když Nuada slyšel že Lugh přichází řekl:
Nechte ho přijít, nnic netěší mne tak, jako že on vstoupil do této pevnosti

Lugh Il-Dana byl přijat do Tara
Lugh Samildanach byl přijat do paláce Tuatha De Lugh
mistr všech umění našel místo mezi Tuatha de Denann