Tak zase přišly povodně a po 13 letech jsou opět pod vodou Troubky, ves u soutoku Moravy a Bečvy. Zkusil jsem se podívat na Google Earth zda uvidim kolem vsi existenci jakýchkoliv protipovodňových opatření. Letecké snímky jsou z roku 2008 a po protipovodňových opatřeních ani stopy.

Jediné co na okolních tocích udělali bylo zpevnění břehů a jejich mírné navýšení. Žádné protipovodňové hráze a území, kam se řeka může rozlít. Můžeme litovat lidi, kteří si v obci postaví sportovní hřiště, jezdecký klub, křížky svatých a hromadu dalších zbytečností, ale nenasypou kolem vesnice hráz, co by při povodni skutečně pomohla?
Dokáže někdo najít nějaké protipovodňové opatření? Ti lidé měli 13 let času se poučit z první povodně. A nic neudělali.

http://www.panoramio.com/photo/8438528