Kdy přijde věk Vodnáře? Nebo už přišel?
Určitě jste četli hromadu článků s nejrůznějšími údaji. Je pozoruhodné, jak se původně astrologický a matematický problém zcela přesunul do oblasti víry. Místo výpočtu jarního bodu se přechází k vyjádřením „Věřím, že věk vodnáře nastal odpálením jaderné bomby nebo spuštěním prvního počítače…“ Tragikomické je, že autory těchto výroků jsou i někteří astrologové (jako jsou např. oba Baudyšové). Zdá se, že touha svést se na módní vlně tu převládá nad vzděláním, pokud vůbec nějaké poznání mají. Nehledě na jejich omyly a neznalosti je přeci jenom s určováním přesného stupně počátku věků jeden problém: Hvězda, která podle tradice určovala počátek, zhasla a tak existuje více teorii o přesném umístění počátku siderického zodiaku. Podívejme se, jak se v těchto různých systémech jeví pozice jarního bodu a s tím související vymezení počátku věku Ryb a počátku věku Vodnáře.
Jarní bod je pozice Slunce v siderickém zodiaku v okamžiku jarní rovnodennosti – tedy ve chvíli, kdy v Evropě užívaném systému tropického zodiaku vstupuje do znamení Berana. Tomuto cyklu se říká platonský rok a dělí se do dvanácti znamení – věků. Rychlost posunu je jeden stupeň za necelých 72 let (podle většiny 71,5) ale jako měříme jen velmi malý kousek této dráhy, takže drobné úpravy v této rychlosti ještě s rozvojem vědeckého bádání mohou nastat. Podstatné je, že jeden věk je obdobím asi 2150 let a tato období dosti ovlivňují etapy vývoje lidského společenství.

Nejdůležitější astrologické určení jarního bodu podle různých autorů:

Djhwal Khul – 1 Pis 31 věk vodnáře přijde :2119 věk Ryb začal roku -31
Deluce – 2 Pis 04 věk vodnáře přijde :2154 věk Ryb začal roku 4

Babylon Kudger1 - 4 Pis 03 věk vodnáře přijde : 2301 věk Ryb začal roku 151
Babylon Kudger2 – 5 Pis 27 věk vodnáře přijde : 2403 věk Ryb začal roku 253
Babylon Kudger3 – 6 Pis 18 věk vodnáře přijde : 2462 věk Ryb začal roku 312
Babylon Huber – 5 Pis 15 věk vodnáře přijde : 2387 věk Ryb začal roku 237
Babylon Eta Pis – 5 Pis 21 věk vodnáře přijde : 2394 věk Ryb začal roku 244
Aldebaran 15 Tau- 5 Pis 07 věk vodnáře přijde : 2377 věk Ryb začal roku 227
Fakan Bradley – 5 Pis 08 věk vodnáře přijde : 2378 věk Ryb začal roku 228
Lahiri – 6 Pis 01 věk vodnáře přijde : 2442 věk Ryb začal roku 292
Krisnamurti – 6 Pis 07 věk vodnáře přijde : 2450 věk Ryb začal roku 300

JN Bashin – 7 Pis 07 věk vodnáře přijde : 2521 věk Ryb začal roku 371
Raman – 7 Pis 28 věk vodnáře přijde : 2547 věk Ryb začal roku 397
Yukteshvar – 7 Pis 24 věk vodnáře přijde : 2542 věk Ryb začal roku 392
¨
Hipparchos – 9 Pis 38 věk vodnáře přijde : 2703 věk Ryb začal roku 553
Ushashashi - 9 Pis 49 věk vodnáře přijde : 2716 věk Ryb začal roku 566
Sassanian – 9 Pis 53 věk vodnáře přijde : 2720 věk Ryb začal roku 570

Osobně mi připadá nejsprávnější určení bodu podle Aldebarana na 15 stupni Býka, které se prakticky kryje s koncepcí Fakan Bradley.))

Při posuzování věku ryb spojeného s učením křestanství si musíme uvědomit, že tato sekta se neprosazuje od roku 0, kam klade narození svého zakladatele, ale prakticky až od roku 313, kdy byla officiálně povolena. Do popředí se dostává roku 363, kdy začíná popravovat své odpůrce a uchopení moci završuje roku 381 zákazem všech pohanských bohoslužeb. První křestanské skupiny se objevují kolem roku 50.
Pokud budeme uvažovat nejpravděpodobnější počátek věku Ryb roku 227, vidíme, že na začátku věku je to učení již poměrně rozšířené, ale zatím veřejně nepřijatelné. Objevuje se zhruba 180 let před počátkem věku. To je důležité číslo, poslední dvanáctina věku je již stádiem objevení se tématu věku nového.
Aplikováno na naši situaci: Do věku vodnáře zbývá více než 360 let, za 180 let se pravděpodobně objeví nauky spojené s přicházejícím věkem Vodnáře. Současné očekávání věku vodnáře je vyjádřením osobní víry a nemá nic společného s platonským cyklem věků a historickými periodami, které je možné studovat. Nacházíme se v období předposlední dvanáctiny věku Ryb, kdy zažíváme pozvolný rozpad starých hodnot, podobně jako antický svět zažíval dlouhé období svého úpadku a konce. Nepřijde žádný zázrak Nového věku filosofů, bude jen to, co sami vytvoříme. Jsme v období ověřujícím, co je stálé a živoucí a co je chatrné a mrtvé. Je na nás, co předáme dalším generacím.