F.Kabelák: Magické glypy

To, co je nahoře, je jako to, co je nahoře. [Hermés Trismegistos]

Věda astrologická je jedním ze tří pilířů starého kněžského vědění; neboť celá stavba duchovního chrámu spočívá na třéch’šloupech: magii, alchymii a astrologii. Jen ten, kdo umí poutat a uvolňovat skryté síly, je magikem. Cesta vedoucí k tomuto umění je namáhavá. Čím výše stoupá magik cestou svých operací, tím silnější silové víry plodí magickou vůlí a tím mocnější kosmické proudy jej obklopují. Je proto nucen znát spirálové zákony kosmického bytí a dění a chránit se vesmírným vírům a proudům pomocí glyp v kovu, kameni nebo na pergamenu, zhotovených a rytých podle vztahů vesmírných číselných zákonů, přepólovaných na fyzickou úroveň a odpovídajících těmto proudům a vířům.

Ke zhotovení glypy musíme nejdřive znát svůj vlastní kosmicko-magický a planetární stav stav vyjádřený číslem. Magické zařazení člověka v základě spočívá na bázi lunárních sil, takže při výpočtu glyp se musí analogicky vzít za základ magický čtverec Luny: 92=81

Čtverec Luny
Střediskem tohoto lunárního magického čtverce je 41 = 5. Do čtverce zakreslíme 12 kruhů, jejichž obvodové protibody dávají stejnou číselnou hodnotu:

Dvanáct kruhů
Příklad u středního kruhu:
81+1=82=10=1
73+9=82=10=1
U druhého kruhu:
40+42=82=1O=1
32+50=82=l0=1 (atd.)

Kruhy jsou rozloženy tím způsobem, že protínají vždy středy jednotlivých polí. Tímto způsobem vzniká 12 vnitřních kruhů, které nepřesahují okraje čtverce a další dva kruhy, které protínají okraje čtverce.

Vnitřek takto vzniklého obrazce znázorňuje člověka s jeho magickými, lépe řečeno psychurgickými silami, tj. psychurgický pentagram (4+1=5)

Viz obraz na následující stránce.
Zajímavé jest pozorovat, kde se nachází střed, což není bez důležitosti vzhledem k teoriím sexuáiní magie.

V tomto středu, které se nalézá na lunární základně, spojují se planetární sféry a dva zodiaky, jinak řečeno: ve středu lunární sféry soustřeďují se ostatní planetární sféry a zodiaky.

Při dalším konstruování nakreslíme magický čtverec Luny do kruhu rozděleného na dvanáct kruhovitých polí, ale bez čtvercovíté konstrukce polí. Tento kruh jest základním schématem horoskopu, používáného jako formuláře.

formular.jpg(32 kb)
Číselné hodnoty jednotlivých polí redukujeme podle udané soustavy a napíšeme je na příslušná místa zakreslených dvanácti kruhu. Okolo zevního kruhu nakreslíme červeně zvířetníkový kruh s astrologickými znaky zodiaku. Okolo tohoto červeného kruhu nakreslíme ještě jeden zvířetníkový kruh modře, a sice tím způsobem, že jeho zodiakální znamení jsou tvořena protilehlými znameními červeného kruhu. Například v místech znamení Vah prvého kruhu nachází se na druhém kruhu znamení Skopce atd. Východ obou zodiaků odpovídá astrologickému vědění: červený Skopec jest vpravo dole a modrý vlevo nahoře. Vnitřní zodiak odpovídá hmotnému osudu člověka, zevní kruh zvířetníkový představuje duchovně-osudovou strukturu člověka.

Uvádíme data radixu jako příklad k dalšímu postupu:

Neptun: 7° býka
Uran: 2° panny
Saturn: 1° berana
Jupiter: 21° vodnáře
Mars: 9° Kozoroha
Slunce: 29° vodnáře
Venuše: 16° ryb
Merkur: 17° vodnáře
Luna: 22° kozoroha
Další potřebná horoskopická data:

Dračí hlava: 2° vodnáře
Dračí ocas: 2° lva
Osobní bod: 29° lva
Ascendent: 15° střelce
Descendent: 15° blížence

Postavení planet se zakreslí do zmíněného formuláře dvakrát, jednou do modrého a podruhé do červeného zvířetníkového kruhu, a sice jednou modře a podruhé červeně. Z míst postavení planet ve zvířetníku se vedou do středu přímky k jim patřícím kruhům lunárního čtverce, a tím jsou stanoveny spojovací body podle přímek napětí v duši člověka.

Planetární přidělení dvanácti kruhů lunárního čtverce začíná nejvnitřnějším kruhem následovně:

I. Slunce
II.Slunce
III.Slunce
IV. Luna
V. Merkur
VI. Venuše
VII. osobní bod
VIII.Mars
IX. Jupiter
X. Saturn
XI. Uran
XII. Neptun

Země stojí v horoskopu vždy v opozici k postavení Slunce. Kosmické číselné pořadí planet je následující:

Slunce 10, 11, 12
Luna 9
Merkur 8
Venuše 7
osobní bod 6
Mars 5
Jupiter 4
Saturn 3
Uran 2
Neptun 1


Sféra Neptunova se nachází vždy na nejzevnějším planetárním kruhu, sféra Slunce na třech nejvnitřnějších kruzích. Kruh Neptunův je prvním kruhem, který protíná rohová políčka čtverce a hodnotí se jako prostředník mezi zvířetníkem a planetami. Jeho číselná hodnota je vždy nulová, neboť jeho jemná éterická skladba působí na člověka pouze duchovně. Avšak na svém kruhu si vždy podržuje číselnou hodnotu 1. Působení bude proto rozvíjeno s jedničkou.

Druhý kruh, který taktéž porušuje strany čtverce, náleží Uranu jakožto vládci regionu ovládajícího duchovní materializaci celé soustavy.

Další kruhy jsou shrnuty, lépe řečeno uzavřeny v jediném kruhu Saturnově, který obepíná vnitřní kruhy, aniž by rušil strany čtverce, jichž se dotýká. Saturn, jako první planeta astrologické soustavy, nasává všechny okrajové síly, zhmotňuje je a klade je okolo sebe jako pás; právě tak se ve čtverci slučují dva kruhy v jediný.

Na základě toho leží na kruhu Saturnově, počínaje červeným ascendentem, následující hodnoty: 7, 8, 5, 2, 3, 8, 3, 2, 5, 8, 7 a 2. Součet těchto hodnot dává 60 = 6. Hodnota Luny jest 9. Hodnota Saturnova rovná se 3. Celková hodnota jeho kruhu s připočtením této trojky dává rovněž 9, což znamená, že v sobě soustřeďuje svět bytí i dění (Luna = 9).

Druhá analogie je mezi Saturnem a Sluncem. Slunce ovladá tři kruhy ležící ve středu s celkovou hodnotou 33 = 6, kteréžto hodnotě rovná se hodnota kruhu Saturnova, taktéž 6. Saturn tak vytváří hranici rozprostření slunečního prvku a je strážcem či ochráncem proti nezralé matérii, která se stále snaží prolomit jeho kruh.

Pokud se týče zpátečního běhu (retrogradity), budiž zde poznamenáno: radikální planety, které jsou ve chvíli zrození retrográdními a stojí na 0°, patří předchozímu znamení a jeho číselné hodnotě. Stanou-li se retrográdními téhož dne, ale až po okamžiku zrození, náležejí jim číselné hodnoty následujícího znamení.

Nyní spojíme ve schématu červené planety červenými čárami od středu počínaje přes Slunce postupně až k Neptunu, od kterého vedeme kruhovitou křivku až k místu červeného ascendentu. Modré planetybspojíme tak, že učiníme modrou kruhovitou křivku od modrého ascendentu k Neptunu a od něho spojíme modrými čárami všechny modré planety až ke středu. Červená konstrukční křivka, která takto vznikla, je tělesně-magickým vymezením, modrá křivka duševně-magickým.

Každá z planet leží na svém kruhu a nasává do sebe číselné hodnoty ležící v tomto úseku , a sice všechny číselné hodnoty uvnitř hostícího známení od 0° až do 29°. Tak například červený Saturn s číselnou hodnotou 3 nasaje hodnotu 3. 3 + 3 = 6. Saturn získává tedy v sestavě glypy magickou hodnotu 6: Modrá Luna s číselnou hodnotou 9 vstřebává hodnotu 1, 9 + 1 = 10 = l. Proto jest její číselná hodnota v glypě l. Slunce má v jeho trojnásobné skupině celkovou hodnotu 10 + 11 + 12 = 33 =6. Nasává všechna čísla ležící na jeho třech kruzích.

Vstřebávání se děje u všech planet ve směru otáčení dotyčného zvířetníku. Například: modré slunce 6 + 5 = 11 = 2, magická hodnota modrého slunce rovná se 2. Dále se spojí červená Luna s modrou Lunou magickou kulminační osou. V každé konstrukci tvoří tato osa úhel k ose ascendentu a úhel k ose descendentu a vymezuje individuální magickou vstřebávací schopnost individua.

Ta planeta (nebo planety), která vytváří se vstřebanými číselnými hodnotami takové číslo, jehož součet odpovídá základní číselné hodnotě planety, je magickou dominantou, ať už se nachází v červeném nebo modrém poli. Červená dominanta poukazuje na sklon dotyčného individua k nižší magii, modrá poukazuje na vyšší magické schopnosti. V našem příkladu: červená Luna = 9, vstřebávaná hodnota 9, dohromady 9 + 9 = 18 = 9. Modré i červené číselné hodnoty se dále sčítají nejdříve jednotlivě mezi sebou a potom dohromady.
Jednotlivě dávají:
červené: 50 = 5 = Mars, s magickou dominantou Luny,
modré: 39 = 12 = 3 = Saturn.
Dohromady: 50+39=89= 17=8=Merkur.

Podrobný výpočet:
červené:
Slunce =2
Luna =9 (dominantní)
Merkur =4
Venuše =7
osobní bod =6
Mars =5
Jupiter =4
Saturn =6
Uran =6
Neptun =1
modré:
Slunce =2
Luna =1
Merkur =1
Venuše =7
osobní bod =6
Mars =5
Jupiter =4
Saturn =1
Uran =8
Neptun =1

Součet 50=5=Mars Součet 39=12=3=Saturn

Magickým konstrukčním číslem těla a duše je v tomto případě číslo 89 a magickým koncentračním číslem 8 (8 + 9 = 17 = 8). V uvedeném příkladě je Merkur (8) základní potencí celé glypy a proniká svýmí silami magické ústřední planety Saturn a Mars jako Saturn-Merkur a Mars-Merkur.

Nachází-li se ve středu jako červené a modré planety planety stejného znamení,nachází se individuum v magické rovnováze, ovšem není-li k zaznamenání na některé straně dominanta, která potom, ale také jen tehdy – musí být připočtena ke kolektivním planetám této skupiny (červené nebo modré).

Libovolný příklad:
Kolektiv červený Mars = 5
Kolektiv modrý Mars = 5
dominant červená Venuše = 7
červené: 5 + 7 = 12 = 3 = Saturn
modré: 5 = Mars

Planety bez číselného přínosu nasáváním působí v glypě nejslaběji. Planety s číselným přínosem pod jejich základní číselnou hodnotu působí středně, planety s přínosem tak velkým jako je jejich základní číslo, a s přínosem ještě větším, mají silný magický vliv.

Planety uzavřené v magickém úhlu poutaji indlvidualitu magický na svoji hodnotu. V našem příkladě je vzniklý magický úhel relativně malý a uzavírá v sobě pouze jedinou planetu, Mars

Dotyčná osoba, jejíchž dat jsme v našem příkladě použili, mít tedy omezenou magickou aktivitu a její přednostní síly se opírají o Mars a jsou tedy na Mars vázány.

Nákres obrazce glypy tvoří křívky vzniklé výše popsaným způsobem, a není těžké jej vyrýt do kovu nebo kamene odpovídajícího ascendentu. Glypa se nosí na sluneční pleteni a ničí narážející fluidální síly.

Vše, co jsme řekli v této kapitole, je svrchovaně důležité. Magikovi, který zná přesnou dobu a místo zrození určité osoby, dává možnost ji na základě uvedených výpočtů magicky ovládnout a působit na ni v dobrém nebo zlém smyslu, neboť tato kapitola odhaluje jasně a přesně magický horoskop člověka, jehož sestava byla udržována magickými společnostmi v tajnosti.