Jednou z poměrně nových módních vln je vlna „víry v indigové děti“. Fascinuje mi, jak se dokáže klasická newage vlna přetvořit v českém rybníčku. Mezinárodní wikipedie píše, že podle autorky teorie Nancy Anne Tappe se to týká zrozenců od poloviny 60tých let, v materiálech pak rozlišují období a)do 1978 b)1978-1995 c)od 1995. Teorie byla publikována knižně roku 1982 (takže nejstarší děti právě dospívaly, což mi připadne celkem logické). Česká wikipedie je pozoruhodně retardovaná a domnívá se, že teorie byla zveřejněná roku 1999.

Stručně indigové atributy:
1. Přišli na svět s pocitem výjimečnosti (a často se tak také chovají).
2. Jen obtížně akceptují absolutní autoritu (autoritu bez vysvětlení nebo možnosti volby).
3. Některé věci jednoduše nedělají; například stát ve frontě je pro ně těžké.
4. Nepřijímají dogmatické systémů, jež nevyžadují kreativní myšlení.
5. Často nacházejí nové způsoby provádění věcí, ať už ve škole, nebo doma.
6. Dokud nejsou s „jedinci svého druhu“, mohou působit asociálně. Pokud nikoho sobě podobného nenaleznou, většinou se uzavírají do sebe a cítí, že jim lidé nerozumí. Škola je pro ně sociálně velice náročná.
7. Nereagují na různé formy sociálního nátlaku
8. Nebojí se říct, co skutečně potřebují.

Vysvětlení jevu:
V roce 1966 dochází k zajímavé konstalaci, Uran konjunkce Pluto a Saturn na tuto konjunkci v opozici. Tato konstalace určitě odstartovala mnohé změny. Jde o vyjimečnou konstalaci otvírající nové možnosti a skrytý potenciál. Konstalace je aktivní více či méně až do roku 1970.
Od roku 1970 do roku 1983 Pluto tranzituje znamením Vah. Mám za to, že to přesně odpovídá původnímu období indigových dětí. I popsané jevy lze dobře vysvětlit Plutonským charakterem Vah v té době.
Od roku 1983 do roku 1995 Pluto tranzituje znamením Štíra. Odrazem toho je zvýšený důraz na přítomnost neobvyklých schopností. Pluto ve Štíru, pokud je v horoskopu výrazně zastoupen, znamená taky silnou individualitu a neochotu přijímat cokoliv bez prověření.
Od roku 1995 do roku 2008 Pluto tranzituje Střelcem. Tuto generaci označují někteří newage autoři jako děti krystalu a všímají si jejich transformace např: http://www.duhovacesta.cz/indigo-a-krystal . Vlastnosti opět odpovídají charakteristice tranzitu Střelcem – jsou více společenský,silné a mocné, směřující k víře ve vnitřní božství.
Nyní nastalo období tranzitu Kozorohem. Dojde opět ke generačnímu zlomu, ale to je již jiné téma.

Poznámky:

- mnozí indigoví říkají, že přichází po 100 letech, jde spíše o výraz 100 ve smyslu velmi dlouhého období. Minulý cyklus byl ve skutečnosti v letech 1725-1750, je to generace, která se následně projevila v USA válkou za nezávislost.K této generaci patřil Casanova i Goethe. Je to také generace, která byla za svou nepřizpůsobivost deportována do nově objevené Australie a jejíž vlastnosti jsou vepsány do jejich charakteru.

- Definice indigové generace tvrdí, že indigovou barvu má aurická vrstva ležící těsně u těla. Určitě se v původních pramenech nejedná o generaci povinně modrookou, jak se pokouší tvrdit některý český autoři.

Co s tím:
Pokud máte indigové dítě, je potřeba:
1) udělat si vlastní inventuru toho co a proč po něm chceme
2) musíte vysvětlovat, nařizovat tu prostě nejde. Vysvětlení musí být od základů, s nějakým “ říká se to “
nebo „dělá se to“ asi neuspějete.
3) přirozenou součástí jejich osoby jsou transcendentní části vědomí. Potřebují se učit meditacím a najít i v této oblasti pevné základy (poznávat síly přírody a živlů, poznat moudrost starých legend)
4) přijímat je maximálně jako sobě rovné (tím pochopitelně není myšleno nechat je bez omezení v době, kdy ještě nemůžou důvody chápat – tedy hlavně okolo tří let, kdy hodně věcí ještě vysvětlit opravdu zcela nejde a hodně alternativních rodičů vlaje za svým dítětem jako kus hadru)
5) nutně potřebuje společnost, kterou si vybírá z lidí na stejné vlně. Nemá smysl mu doporučovat přátele podle svého pohledu. V běžné společnosti se nudí.

Pokud máte s dětmi poznamenanými indigem (podle astrologie tedy spíše viditelný vliv Pluta) své vlastní zkušenosti, rád si je poslechnu.