zkušenosti a postřehy

Poměrně často dostávám dopisy s různě formulovanou, ale stále jednou otázkou -

„Jak začít s magií?“, tedy přesněji s hermetismem nebo naukou některé z východních cest. To mne přivedlo k založení této stránky.

 • Začínáte-li s magii je potřeba nejprve ovládnout mysl. Až budete mít mysl zklidněnou můžete pokračovat. Kontrolou Vám může být schopnost splnit oba tyto úkoly:
  • 1) Udržet mysl vyprázdněnou od jakékoliv myšlenky (včetně vnímámí podnětů smyslů, vnímámí času či myšlení na to, že na nic nemyslím) po dobu delší 6 sekund.
  • 2) Schopnost složité imaginace: Představte si jezero, na jeho břehu růžový keř s tisíci růžových květů. Každý květ má stovky plátků a na nich se třpytí kapky rosy. Sluneční paprsky v každé kapce záží celým spektrem odlesků…

  • Obdobnou schopností se zabývá Lasenicovo cvičení vizualizace Panny Marie na nebi.
  • V žádné knize nebo spolku nenajdete kompletní iniciační systém, stejně tak, jako nikde nenajdete návod „na používání života“. Jen učení se učíme orientovat ve světě, stejně tak studiem nalézáme Cestu.
  • Klíčem je pochopení astrologie, na jejím základě lze vést probuzení sil alchymie, magie je pak jejich aplikací. Výsledkem by mělo být Poznání.
  • Studujte prvně pečlivě vlivy Měsíce v astrologii, přeměňte Lunu v sobě, ale lunární magii si nechte na konec.
  • Při studiu hledejte souvislosti, u všeho se tázejte „proč“, nepište si takto „poznámky“, pište to jako článek nebo studii – nutí vás to tak k „kompletnosti“ v rámci vašich možností. Je až druhořadé, zda váš výsledek nějak zveřejníte.
  • Všímněte si vlivu Luny, nejlépe se studuje, je-li v zemských znameních. To však není důvod do té doby studium odkládat.
  • Skutečnou iniciaci mužete najít pouze studiem alchymie a vnitřní přeměnou, velmi podstatná je Kuželova kniha Hovory s Lasenicem (dostupná na www-vizKnihovna). Zásadní informace pro práci jsou v Keferových 12-ti alchymistických pracech, které jsem rekonstruoval a publikoval zde). Praxi evokační nezačínejte bez prostudovaní Kabelákových spisu (Kabalistické zasvěcení aj) – Bardon má ve svých pracech zásadní chyby. Dobrý je sehnat Ragonovi Antické mysteria, Lenaina a vůbec celá edice Eulis (prvorepubliková Universalia) je iniciačni.
  • Pro všeobecnou orientaci v tématu doporučuji na úvod Nakonečného Lexicon magie a Keferovu Syntetickou magii, po jejich pročtení přejít třeba na Kabelákovo Kabalistické zasvěcení, pro praxi podle západu Kuželovi Hovory s Lasenicem, pro alchymii (jedná se i o vnitřní rozvoj – vnitřní alchymii) knihy D.Ž.Bora (vydává Trigon), pro cestu východu od R.Nového Tántrická kniha o lotosech na dráze sušumny – díl 1-3.
  • Oživte si své znalosti mytologie. Poznejte více mytologických systémů.