Jájánanda – Světlo Egypta
Když jsem procházel své starší soubory, našel jsem přepis jednoho samisdatového díla, které rozhodně stojí za to si přečíst, původní text byl ve špatném stavu, některé části nečitelné a také nejsou opraveny (všechny) překlepy přepisovatele. Doufám, že pro vás bude obsah podstatnější:

SVĚTLO Z EGYPTA

Král Zosréé kráčí se svym průvodcem k chrámu Phtha! Ustupte z cesty!Cestou mezi alejí datlovníků kráčel v bílé suknici snedy vyvolavač.Mocny faraon nese obeť byku Apisovi,vtelenému božstvu,neomylnému prorokovi na nemž závisí chystané tažení na Sinaj.Průvod velmožů v tesnych suknicích a s tiárami na hlavách,kneží se svitkami svatych formulí,pevci s hráči na lyry a flétny,otroci sloužící královskému domu.Chrámovy služebníci nesoucí na mísách kadidla,potraviny a vzácné vykurovadla,oddíl faraónova vojska ochranujicí sochy odlité ze zlata,nefritové nádoby,smaragdové sperky,vse neseno k pocte Phtha,jenžvse svym jazykem stvoril,jemu patrí mocné Praslovo.Vzneseny vznesenych,mocny mocnych,bůh se páterním sloupem džed v rukou.Tomu vsemu prihlíželi Irnafer a Jájho. Egypt Krajina ozárená Sluncem,lemovaná pásy hor.Hluk gongů,zpevy chórů,hlas fléten,hlohol trub,drnkání lyr a halas davu,provolávání slávy,to vse jeste doplnováno hlasem bubnů.Chrámové průčelí bzlo ozdobeno modrymi a žlutymi korouhvemi.Podél prední steny stála v rade vybraná vojsko se stíty a kopími.Uprostred byla pripravena k prenesení obrovská žulová socha boha se služebnym bykem po pravici.Inafer se k Jáimu otočil:Jáyho,dríve než vstoupíme s průvodem do chrámu,poučím te o tom,kdy a kde se rodí bytosti.Ve svete hrubé hmotné materie se bytosti rodí na úrovni čakra múládhára,kde vibruje zemská tattva prithiví.Odpovídá svetu forem hmotnych.Zde leží pohlavní orgány lidí a zvírat.Pohlaví muže je linga.Když je muž silne orientován k tantra dosahuje jeho linga až k pupku ..cm.Tehdy se na vrcholu pri vzrusení propojuje s …………čakra.Pohlaví ženy je jóni.Když je pochva hluboká 20-30cm dosahuje k centru manipura čakra-centru citů.Pro bytost v techto sférách je prostor uložení mezi svádhistánou a pod manipurou,kvůli tvorení manómaja kósas.Takto jsou propojeny čakra s pohlavím.Hmotná bytost se na svet prodere svádhisthána a můládhára čakrou-na úrovni tohoto fyzického kosmu.V nižsím astrálu jsou bytosti uloženy jako hmotné,ale pohlaví mají v podbrisku.Jsou čtyrrozmerné,nejhutnejsí obal jest tvoren z prány.Ve vyssím astrálu a nižsích rájích jsou bytosti tvoreny v manipuračakra,kde je jejich pohlaví a jsou uloženy mezi pupkem a srdcem.Jsou petirozmerné z jemné mysli tvorené.Ve vysokych rájích se bytosti rodí ze srdce,lotos anáhata.Jsou tely svetelnymi,mohou se zrodit i stvorit si telo vlastní predstavou.Ve vyssích svetech se pak bytosti nerodí,jen dle vůle a libosti lze si zde stvorit pohlavní orgány a plodit.Bytosti se zde tvorí samy,mení tvar dle libosti,karman je zde totiž velice jemny.Způsob narození je težko vysvetlitelny.Pallas Athéna vyskočila pánu Diovy-Sivovy z hlavy v plné zbroji.V hlave není totiž již žádné centrum mysli jako u pozemsťanů,centrum je vnímáno v srdci,átma.
Jayho se znovu díval na průvod k chrámu.Zaradili se do rad chrámovych služebníků.Zpívali chór na zázraky,které mel prostrednictvím kneží učinit.Velké vedomosti ležely uchovány v archivech,pameti a vzpomínky na minulost,matematika,geometrie, písmo,zemedelství,architektura,stavitelství a mnoho jinych znalostí,tajné vedy,transmutace prvků,množství lékarskych svitků, magické texty a báje z héroickych dob.Jeden z velekneží poposel k nim s vznosnymi gesty doprovázel pozvání do chrámové části,kde nemeli hloupí zástupci davu prístup.Byl z Onu mesta Slunečního.Stín palem byl príjemnym odpočívadlem pro poutníky chránící se pred Sluncem.Tisíce uctívačů boha zde stálo a opíralo se o hole,kmeny stromů či leželo na zemi.Malou brankou vstoupili do malého nádvorí ze severní části chrámového pylonu.Presli je.Vysoká budova s nevelkym vchodem z jehož obou verejí hledely hlavy byků.Na konci krátké chodby byly dvírka z cedrového dreva.Otevrel je veleknez sám.Požádal je,aby usedli na malé sedečky.Posvátny ohen horel uprostred kamenné prohlubne krmen vonnou pryskyricí.
Velekneez rekl:Jsem zasvetcen mocné Nút,paní nebes nesoucí sféry vesmírů.Cizinci,chtel bych pro vetsí slávu zeme,neboť vidím,že nejste Egypťané.Pro slávu Egypta slyste,ó skvelí,o ptáku Fenixovi:
V dobe,kdy kraj héroů pln byl,predci z ríse morské prisli sem,když z lodí svych spatrili z jednoho místa reky pri povodni za desťů dob,jak z vody za ranního svítání vystupuje pri spadu vod vrch,v zári ranních červánků.Pták Boinu usedl proti ohnivému probouzejicímu se Atonovu kotouči.Červená volavka znovuzrození.Hledte mužové,ó jen hledte.Z vod vystoupil vrch tento.Tak první stvorení počalo,když opadly vody neprojeveného.Projevené v podobe vesmírů,jako hora zde stojící vyvstalo z vod tech.Slunce Réa svítilo nad ní,božsky Hórus vysel do sveta z nej.Otec syna vyslal jako Boinu ptáka ohnivého.Nazveme to místo On!Vystavme zde pevny chrám!Učinme jej prvním v nové zemi,bůh dal predobrazem stvorení nám znamení.Vystoupili mužové z lodí,zasadili života strom,pánu nebes vystaveeli dům.Starí mudrcové praví pak,že v dalekych zemích jihu Pták Boinu prilétá,do hnízda si klade mzrhu,vonnou to esenci slunečních loučů.V hnízde ten večer shorí v ohni svého pečí.Mlady pak z rána se z popela zrodí.Zpet do ríse na modrém nebi,zpet na svůj trůn odletí pták.
Veleknez vyprável v metaforách útržky o vzneseném ptáku z doby vlády faraonů bohů.Velehora z morské vody vynorená je horou Méruh,horou držící vsechny vesmíry,sídlem bohů,mnoho moudrych svitků po nasich knežích leží v nasich knihovnách,mnoho psáno v nich o stvoreném vesmíru.
Chtel bych neco vedeet o bohu Phtha,zeptal se Jayho. Ptha je mocny bůh.Jeho srdce stvorilo myslenkou energii v predstave svych obrazů,kterou vyjevil jako stvorení vesmírů,jako Praslovo.Toto praslovo Amon spojeno je s vcnitrním sluncem Rah,které se projevuje v tomto vesmíru jako Ré.Džed je horou a sloupem sveta,tvoreny z praslova,páter svetů.Božská Nút drží sveta klenbu,pevnou činí horu sveta.Phtha vzjevil ono praslovo,co drží vsechny svety.V sloupu sveta bohyne Wedžey jako kobra proudí,to je ona božská kundalini proudící v páteri.Po žebríčku sedmi príček Wedžey se duse nese do míru Amonova slunce.Vystoupí-li bohyne Wedžey pomocí slova Ptha na téme hlavy k místu tretího oka sokola Hóra,stojí na vrcholu matky nebeské klenby,hory Nút,zvána je Boinu-Féinix.Zárí peti paprsky orla Endertamanta,ktery je a létá nad horou Méruh-Nút.Létá nad svet tvorů,napájí se svetlem Réa.Sám sebe spálí v hnízde svych osudovych energii,aby sám se znovuzrodil pro život ve slunci vsech sluncí.Na božské Nút,na hore On zárí jako démant pravy,když prosel kanál smaragdovy zelené záre.Na pravodstvu pluje Geb-zeme, na Nun stojí svetlo svetů Ant a z Gebe vystupuje páterí svetů Džed-hadí síla-Wedžey korunovaná Fénixem Bonnu.Fénix zárí svetlem Réa.Ptha svym jazykem vyjevuje praslovo.Vse je skrzto telem,horou svetů On.Fénix,ktery vlétá pak do vnitrního Réova slunce zván je Hórus,ktery je jako letící sokol mizící a splyvajicí se Sluncem.Sokol-Hórus má dve oči levémesíční a pravé sluneční.
A co proudí skrze džed?
O jedním proudem Usiré a druhym proudem Éset.U vás ve vasem názvosloví sakta-Usiré a sakti-Éset.Ten,jenž uzavírá Wedžey ve vedomí jest Sutech,bratr Usíra se svou sakti Nebhetou.Nepráteli jsou Ésety a Usíra.Nebheta vsak je hybnou sakti a s Usírem by ráda vzala spojení.Spojení v trojici jest Usiré,Éset,Nebhet.Moudry dále pravil:Na predelu sveta ohne a svetla stojí veliky mumifikátor,pán vsech astrálních prahů,pán Anubis se sakalí hlavou jako Cerberis.Kdo k nemu prijde a není-li jeho telo balzámy vůči tomuto svetu promeneno,není vpusten do svetla!
A co sídlí uprostred srdce?
Mocny Asurév má zde svůj trům s Éset a Nebhetou po boku svém.Uprostred slunce Réova žije.Asuré má své sídlo v srdci,svetlem dlí mezi obočím.Pán Thovt sídlí v hrdle,drží vsechno vedení,vládce vsech soudů,píse perem božské Maat-kosmické spravedlnosti,jak Jahve a Siva,což jsou také jeho jména,následky príčin vseho bytostného konání.Irnafer rekl Jáymu,že dům této síly je Visuddha čakra v hrdle.Maat je kosmická dharma.On rozhoduje o tom,kdo vstoupí do srdce k síni Usírove,a tom,kdo podlesvych skutků si zaslouží vstoupit do svého srdce.
A zná vase vedení božskou pránah Wayu?
Pán vzduchu Sew oddeluje zemi Geb a nebe Nút od sebe.Tak jako pránah oddeluje fyzické telo od nesmrtelnych tel.Byli spolu Geb a Nút kdysi zcela spojeni,ale neshodli se,protože hrubá materie Geb a nebesská jemná energie Nút jsou neslučitelné,oddelit je proto jejich otec Sew-kosmická prána Wayu od sebe.Bůh Sew proudí telem v podobe 4 vetrů,které jsou syny Hóra.Hórovy oči,jak jsem rekl,jsou symbolem levého a pravého proudu vetrů.
Kebvej-Severní Wayu-Wayu prána
Sebvej-Jižní Tedžas-Wayu samána
Hutsevej-Západní Prithivi-síme bídžá
Henkensebej-Vychodní Apas-Apána Wayu
Tyto vetry proudí v tele.Bohyne Tefuut sakti Sewa je bohyní vody a vlhkosti.Sew je prána-vzduch soudržejicí molekuly a atony jako kapičky vody.
Voda je život tela.
Vzduch je život duse.
Když je bytost zanesena spatností,ucpány jsou Sevowy průchody,spinavy je jako vepr,praví se o tom,jehož nádí jsou zaneseny.Jejich otce Sew-kosmická prána Wazu od sebe.(?)
Čím vládne pán Thovt,jakou silou?
Thovt vládne silou osudovych energii,která tvorí cely vesmír.Tato síla nazyvá se Sej-karman.Tento je podrízen božské Maat-dharma-kosmicky rád.Vsechny plody božské plodí Ised,strom života.Je zakázáno je trhat,neboť jsou pro vsechny,ne pro jednoho.Ne pro privlastnení si jich pro sebe.To je ego!Privlastní si nejvetsí hrích z hríchů.Človek je pak jako vepr!Bohyne Hathor je pry kojnou boha Hóra.Co to znamená,zeptal se Jáyho.Božská saktis proudící kanálem v džedu slabym proudem do srdce živí Hóra-vintrního človeka,ktery se zrodil kojen jejím mlékem.Zvána je pak tato síla Sochather.
Znáte božsky nektar?
Na patre sídlí síla v podobe pána Hu,jenž je vládcem slova,poznání a jazyka.Z kapky krve obrízky vnitrního Slunce Réova vznikl spolu s pánem Sia,jenž sídlí v srdci jako pán poznání,jenž stojí po pravici Thota.Hu kane do solar plexus.Sia je nektar,jenž prinásí poznání a je zakotven v srdci.Hu též jako slovo proniká do oblastí nad pupkem,kde sídlí prareč.
Jak hledíte na noc a den veků?
Stary mudrc priložil jeste neco vonnych polínek do ohne a narasil si roucho:Slys,synu Thovtův:Z pravodstva,kde Nút s Neunetou v prastavubyli rozdeleni,vysel v skrytém svetle Amon s Amaunetoujako jádro stvoreného.Aby se sveetelná jádra mohla projevit bylo tčeba vymezit absolutno v promenny prostor Rah a Eauhetou,což jsou síly prostorovych protikladů.Niew a Nianeta jsou vyjádrením vseho,co je v tomto prostoru a co není.Zatím,co Amon je dnem Brahmovym,tak Kuk a Kauteta jsou protikladem Amona a Amonety.Jsou Brahmovou nocí.Symbolem temnoty.
O vzneseny vysvetli pojem Ka.
Cat je telo fyzické materie(z ní složené).Ka pojí dve složky.Vzduch a energii ohne-pránamaja a manómaja kósas.Může se vymiťovat z tela.Je stínem ve tvaru tela,které drží pohromade.Pri smrti se odpoutává od tela spolu s dusí.Ba jsou vyssí dve tela se svymi setry,které chrání Chu-božské jádro,podstatu Réovu.Chu je božsky rozmysl-buddhi.Vnitrní Já sídlící v duchovním srdci zove se Ach-Ab je duchovní srdce-Stred.
Znáte též,ó moudry,učení o plodivé síle?
Beran je symbol plodivé síly.Dríve než povím o tom,chtel bych ríci,že Thovt má hlavu Ibisa a jako Ibis zobrazován je Ach-vnitrní Já sídlící Abu-centru duchovního srdce majícího hodne složek.Ba pak zobrazován je jako pták s lidskou hlavou,nekdy též jako ibis chocholaty.Pán Kamutef stvoril Sebe Sama díky své plodivé síle sakti,zván je bykem své matky.Bohyne Kebhut je kundalini oplodnujicí a oživující,zobrazovaná jako kobra a nazyvána Ta,jež je od čerstvé vody.Od zrídla vseho živího bytí.Ona tvorí svety i bytosti.V zárodku spí hadí síla v podobe boha Mína-tvoritelka a ničitelka svetů v podobe jeho oplodnujicí a tvorící síly.Je synem sakty Usíra a sakti Ésety,nebo je úmem-bídžá.Rostlinou plodnosti je locika.Zvíre tohoto pánaje bíly byk-plodivy symbol.Mín je Ten,ktery otevírá oblohu,ale jen tem,kdo jej vrátili zpet matce a otci a neproplytvali jej.Temne hnedou až černou má tvár jako zeme,která svou základnou protíná muladharu.V makrokosmu pán Kematef je Amon v podobe sakti-hada. Mocná je síla Wedžey.Když vystoupí Wedžá mimo obočí,vystoupí v oku Hórove Wadž uprostred čela.Tehdy se zove Uracios.Je silou spalujicího paprsku,jejíž ustknutí prinásí nesmrtelnost a božství.Lyra Nepherova sedmistrunná je sedm sfér,na které Wedžey hraje.Nepher je pán zrna-séme.Jeho hodba je hudbou vsech vesmírů.Hudba sfér je silou tvorící tvary skrze hudbu tónů,skrze vibraci zvuků.
O,proč ranní slunce je cheprer skarabeus,slunce polední Ré a slunce večerní Atun?
Cheprer skarabeus je nitro se probouzejicích,znovuvtelené a znovuzrozené nitro.Proto je jako Aton ranní.Ré je probuzené vnitrní slunce,Samo Sebe si plne vedomé poledne.Atun je slunce,nitro vse prozarujicí,slunce odpolední Amon-Ré je skrytá podstata tohoto slunce.Hór-ode-pt,vnitrní človek Aton je chrám tohoto slunce a jeho predobraz na obloze.
O rozptylovači pochybností,jaká je to síla černy byk Kezvor,jenž otevírá spícím oči a ochranje ve spánku,aniž by spal? Byk,ó Jáyho synu thovtův neusíná,protože je ve večném bdení.Sídlí v tretím oku-adžna čakras-Wadž boha Usíra,protože v nem zárí prasvetlo Usírovo.Odtud vychází kurma nádí vedoucí proud energie,která otvírá víčka a bdí i ve spánku.To je byk v oku Usíra Kemver.
Značíte též tattvy?
Pán Sew,odpovedel mudrc je vzduchem-Wayu tattva,jeho sakti Tefnut je voda-Apas tattva.Jejich deti jsou bohyne Nút je ohen-tedžas tattva a její manžel sakta Geb je prithiví tattva.Praotec jejich je pravodstvo-ether akasa tattva-Atum.Z toho je videt,že bozi mají podle svého zarazení různé vyznamy.
O mocny,jehož ústa hovorí pravdu.Povez,jak zván je u vás linga a jóni?
Menat ukryvajicí sílu boha Mína je lingam.Sam ukryvajicí sílu bohyne Kebhut je jóni.
A proč vznosná bohyne Éset drží v ruce uzel Tejet?
Tento uzel osudovych energií roztíná ona silou své sakti.Tehdy se pod srdcem ozve trikrát nebesky gong vítezsví.Drží pak seje-karman pevne ve své ruce.
Pán stvorení Knuf drží ve svych ústech vejce.Znamená to co?
Pravejce bytostí,dokonaly tvar byl vypusten ze stvorení z úst pána.Každá bytost ve svém dokonalém tvaru je pravejcem.
Co znamená 42 soudců mrtvych?
O čtyricet dva mocnych sil božskych v človeku,které rídí Usiré-srdce,očisťující Seje človeka,aby byl spálen a vedomí od neho očistené může pak vstoupit pres soudce Saje boha Thovta do síne Vnitrního srdce,kde dlí on nejvyssí Usíre.
Jak se nazyvá onen pravy a levy proud?
Utnat zovou se oči Hóra,levé je černé,pravé bílé.
O promluv,promluv velecteny.Čím zobrarujete sestup Wedrey do srdce Ab?
Kouzelná smyčka Sa je znázornením sestupu síly Wedžey z Wadže do duchovního srdce Aba.
Jak je zobrazován Ka?
Jako stín,je-li od tela oddeleny navždy,nebo jako ruce na temeni hlavy,je-li jen uvolnen částečne za živa.
Jinak se Ka zobrazuje jako paže s kolmo vzhůru vztyčenyma predloktími.
A proč nosí bohové hůl z papyrusů?
Hůl Vas je stonek života,kterym proudí Wadž.Duchové srdce pak ukryvající ducha-Atmá-Ach zobrazováno jest jako s pokličkou.
Lze jeste neco zvsdst o pravejci?
Veleknez se zvedl,vhodil do ohne hrst bylin,až to zasyčelo a obrovsky sloup vonného dymu se vznesl k malému otvoru ve strope,ktery nahrazoval komín.Ukázal pak rukou na pána Thovta.Nejstarsím jménem zván jest Džehutej a jeho zvíre je ibis.Na vrcholu stromu,kere života snesl horu sveta v podstate pravejce jako pták ibis.Thovt je též zván pánem mesíce,patrem boha Réa.Vládne též nektaru,neboť páni Hue a Sia jsou mu podrízeni.Jeho slovo tvorí bytosti božské a lidské.On je vládcem Saje a Maát-dharma je jeho průvodkyní,aby byl dodržován rád kosmu.Dárce velikych ved.Vtelil se v lidské telo jako Trikrát trojnásobne velky Thovt,Hermes Trismegistós.
Božské Já zobrazujete jak?
Jako zárícího ibise s chocholem.Bytosti,jenž žijí ve sférách,které prímo ozaruje svetlo prapodstatného stredu Aech jsou zvány Achon-sokol,tak jako orli Endertamanti.
Jáyho se pokousel zaskočit velekneze otázkou:Je u vás pán vstupu a vystupu od koruny Amona k korune Kuka?Umí u vás nekdo putovat od bílého lotosu k červenému a naopak?
Veleknez odpovedeel:Akor je pánem vesmíru,vládcem zeme,kde sídlí na konci pátere džedu hadí síla v tri a půl závitech dolů a tri a půl závitech nahoru.On umí procházet svety spodními i horními.Je symbolizován sfingou se dvema hlavami jako Bafomet.Je vládcem podzemních hadů červenych vesmírů.Streží podsvetní tajemství.Kdo dokáže procházet horní i dolní osou svetů,může nést vskutku jeho jméno.Obojí svety,makrokosmy vyplnuje nesmrtelny prostor Hah vládce časovych promnen,které se odehrávají v nem.Je dárcem nesmrtelnosti.Je dárcem veku.
Jak veliká je tvá veda,vse vysvetluje ,na vse má odpoved.Povez,jak zovete Saj,jež zatemnuje vnitrní Ach?Znám je jako ego.
Anemait-velká požíračka je zvána ego.Když jsou pri soudu bohů zváženy skutky zemrelého a je-li srdce lehčí než spatné skutky, pozre tato Anemait Ach-Aba.To je znovuvtelení za účelem zničení a rozpustení Anemait,která je tvorena shukem zatemnujicího Saje.Když je vedomí očisteno vstupuje k Usírovi a to je rozpustení Anemait-ega.Anemait je to co v pravde ničí dusi. Vy znáte bohyni Sachmet? zeptal se bratrů veleknez.Ona je jako vase Durga,která je zobrazována jako tygrice.Sachmeta je bohyne se lví hlavou zobrazovaná jako lev.Vládne magické moci,krví se živí a je symbolem krutosti.Její milenci vsak jsou mocní.Težko se vede tomu,kdo jim ublíží.Ona je ženou Phtha.Ptah je jeden aspekt boha Thovta.V Indii jako projev Sivy.
Kdo stvoril hmotné bytosti?
Plodivá síla boha Chnuna stvorila je ve víru na hrnčírském kruhu. Stvoril lidi,ptáky,hady,stíry,dobytek a pod.I bohy a svety stvoril.Tvoril tak,že ve spirálovitém víru energií zhustil částice v bytosti a svety,tak jako se točením na hrnčírském kruhu vytvorí z hromady bláta nádoba.Je strážce pramenů Nilu,Modrého a Bílého-Idá a Pingalá.Pán zeme kataraktů,čaker vedoucích ksrdci.Je dárcem života a plodnosti-séme.Beran je jeho zvíre plné plodivé síly.Jeho sakti jsou Anuket,Sutet,Nebtu,Meket a Monhet.
Jak jinak se zve Anubis?
Anup je jeho jméno.Daroval lidstvu umení mumifikace.Je 4 synem boha Réa a syn Usíra a Nebhety.Stráží astrální prahy.
Kdo je vládcem podsvetních rísí?
Je to had Apop,vládce temnot.Ohrožuje vždy božské vedomí Ré pri průchodu horními a dolními svety.Spodní svety se nazyvají Aanree. Slysel jsem o Abrach-Ax.Ráčís mi,vzneseny,osvetlit,co značí toto prastaré slovo?Je to nejjemnejsí vnitrní vibrace tvorící vlastní jméno,které se dozví jen ten,kdo se vnorí do Aba,duchovního srdce.Had Apop je vteleny Seth,aby zničil vnitrního človeka Hóra.Místo,kde sídlí božství je zváno Amonti.Je sídlem Amonova prasvetla.Ker-netor je sféra,kde sídlí bohové.Aanree je poseto psenicí,to jest prevtelování.Branou Amh vstupuje bytost do nové reinkarnace.Asures je černá desivá propast bez očí,místo Kukovy temnoty bez svetla.Místo večného spánku Brahmovy Noci.
Národ egypťanů uctívá kočky.Proč,ó vzneseny?
Noční Isis je kočka.Oči kočičí zlé duchy zahání.Jejich paní Bastet vládne silou kouzel a lásky.Bozi podsvetních rísí se nazyvají Emo-Vet.Podsvetní ríse se zovou Iwet.
O jakym způsobem je učen mrtvy v rísi mrtvych?
Nágové vytvorí pro nej z astrální látky sloužícího,jenž zove se Vesebt.Jeho povinností je práci vykonat a naučit mrtvého konat činnost v techto svetech.Vesebt vykoná za svého pána vsechny težké práce a bere pritom podíl z jeho obetí od živych potomků.
O na jaké místo ve stvoreném patrí bohyne Bastét?
Bastét je okem boha Réa.Je taktéž ochránkyne pohrebisť v podobe lvice.
Mnohy slysel slovo Bes,nemá původ ve vasem jazyce?
O,bes je maly ochranny démon.Démoni jsou bytosti stojící tvarem mezi bohy a lidmi.Pán Anup drží je pod svym bičem,aby nemohli vstoupit do božskych svetů.
Kdy se objevuje Beinu nad Egyptem?
V dobe,kdy Sephdet vychází na sírce Mennoferu spolu se Sluncem,prilétá do Onu pták Bennu.To se deje jednou za 1 461 let.To je ohnivá volavka.Jednou za pet set let prilétá do Onu modry Beinu s hornoegyptskou korunou bílou lemovanou ozdobou z černych pstrosích per.Proto je Bennu dvojí Sluneční a Sephdetův. Odkud se vzal název gryf?
Gryf je démon ochrany a msty.
Proč je Hathór domem boha Hóra?
Hathór značí Hórův nebesky,vesmírny dům.Tento dům je tvoren božskou sakti,kterou jak jsem už rekl se živí vnitrní človek Hór a je v ní uložen jako díte v materském lůne.V lůne ženy vytvárí bytost síla matčiny prány,která pomáhá vytvorit Chat-astrální a jemné telo.Tato síla se nazyvá Heket,zobrazuje se v podobe žáby nebo bohyne se žabí hlavou v klečící pozici.Je silou jak rečeno,která proudí z matky do lůna k vytvorení tel.Bytost se vtelí s Ach ukrytém v Abu-srdci,s Ba vyssími tely a Chu božskym rozlisovacím principem.Protipólovy žensky protejsek Kan je Hemsut,nosí na hlave znak mesta Sais.Hemsut je porovnáním s Indií vyssí Ka-manómaja kósa,Ka-pránamája s Hemsut-manómaja se silne prolínají.Tento vyssí Ka je nazyván astrální dvojník.
Jaká jsou jména planet?
Merkur je pán Sutech,Saturn je hvezda Západu,Mars je Ré či rudy Hór,Slunce je Aton,Jupiter je hvezda Jihu,Venuse je Usír nebo Éseta.
Nyní slys,v nejspodnejsím lotosu můládhára dlí Merkur-sutech.V hrdelním božském lotosu dlí Usiré-Venuse,stejne jako mezi obočím.Vse co je dole,obrácené je proti tomu ,coje nahore.SUtech dole-USiré nahore.
Proto,co jde od S dolů je sestupné a co jde nahoru je vzestupné,ale o tom povím jinde.
Znáte nejakého Atlanta,ktery drží nebeskou klenbu?
Inmutef drží nebeskou klenbu Nút,kterou Sew oddeluje od zeme Geba.Pod Gebem leží spodní svety Akéva.
Kočka získala si úctu Egypťanů.Jaky,ó mocny,vykonala záslužny čin,za ktery vzala pocty?
O v boji proti hadu Apopovi pomáhala kočka pánu Réovi.Odtud jí sláva a veskeré pocty.
Čí je lotos?
Je rostlinou boha Réa a Nefertuna.Z bílého lotosu teče do bílého a z modrého do modrého Nili-Idá a Pingalá,a to,když vnitrní slunce Ré prozárí navenek,jak je moudrym známo.Mahes je zváno telo-svetlo Réao a plamen Réa.
A kdo je to Mehen,ó vzneseny mudrče?
Mehen je podsvetní had,jako je u vás Nága.Ochranuje boha Réa-Vnitrní podstatu.
A kdo zplodil Réa?
Božská Mehetveret je krávou,která zplodila Réa a vynesla ho mezi své rohy,což je síla splyvajicí se vsehomírem.Ré-Atman a sakti Mehetveret jsou dve prvopočáteční prasíly tvorící horu svetů ON -džed.Pán Ré má svého byka Mervera s lidskou hlavou,jakou má Minothaurés z Kréty.Je bykem z Onu.
A jak je zváno nitro,které se jeste plne neuvedomuje?
Je zváno Ach,Chaus,Jaeh-zobrazováno v podobe mesíce a zváno Slunce Noci na rozdíl od Re-Amona jakožto Slunce Dne.Mesíc je zván bykem mezi hvezdami.
Jaké jméno má Čas,ktery určuje místo narození?
Nemeset je Čas určující místo narození a porodu človeka.Místo,kde se človek narodil se jmenuje Kreslo rodičky,protože nase ženy rodí vsede,jak káže zákon.
Je mys nekterym zvíretem bohů?
Patrí bohu Hórovi a paní Wedžey(?),protože Hadí síla se prodírá džadem jako mys svojí chodbičkou než vleze do své nory.
Kde sídlí Nefertam?
Nefertam je lotosovy kvet plny vůne a svetla zrozeny z Reova nosu.Čakram na spičce nosu.
Máte jméno pro sílu,která utahuje a uvolnuje sakti?
Paní Nechbet je silou,která uvolnuje a napíná luky-saktis.Je zpodobnována jako supice.
Znáte víly apsarasy?
O znám jejich vládkyni a paní.Bohyne Neit vládkyne víl a inspirací.Otevírá cestu k vyssím sférám vedení.Je zahanečkou astrálů ve spánku.
Ríká o sobe:
Jsem veechno co je
co bylo
co bude
a žádny smrtelník nebyl a nebude sto odkryt závoj,ktery mne zahaluje.Je dárkyní vyssího mentálu a astrálu.
Jak je zván prastav?
Nun je prastav,nehybné pravodstvo bez promeny,plné prázdna v prapočátku,samo ze sebe jsoucí,z nehož vzeslo vse tvaré i beztvaré.Z neho vzeslo,do nej se zpet ponorí.
Král Indra je vládce sféry bohů.Jak se jmenuje tento vládce v Egypte?
Onkuret je jeho jméno.Král nebes a otec bohů.Je mužem se sokolí hlavou a na hlave má čtyri péra.
Často je videt osel.Patrí také nejakému bohu?
Osel je zvíre nemoci,zvíre zlovolného Sutecha.Sutech sídlí v Mínu u korene Wedžey(?)a je pánem bourí a more.Zabil Osíra,protože lidské vedomí rídí sen a rozum-úroven Sutecha,ne veak Svetlo a božská intuice-úroven Osira.Syrkya je Sutechova ryba.
Jaké jsou stromy rostoucí v nebi?
Sykamora je nebesky strom.
Zobrazují mudreci této zeme jeste jinak Hadí sílu než hada a kobru?
Sobeh vládce polí a rostlin v podobe krokodyla je jinym zobrazením této síly.Je Vsemocny pán.
Jaké úkony delá Sephdet?
Paní Sephdet je průvodkyní mrtvych.Je vládkyní nového roku.Jiná bohyne zas vládne psaní a počítání.Její sakta je Senam(?).Na hlave nosí korunu se sedmicípou hvezdou a dve péra(?) paní Eset.Sedmicípá hvezda je sloučením sedmi center Wedžey(?)na temeni hlavy.Palma je strom bohyne Hathór.
O není snad hadí síla bohyne Renenunet?
Je bohyní úrody a živitelka.Je silou,která rídí růst.
Kdo je králem mezi hvezdami?
Pán Sah ochránce mrtvych.Je Orion, král hvezd.
A paní Selket?
To je ta,jenž dává hrdlu dychat.Je to Esyu(?)prána rídící hrdla-uddána váju.Jejím zvíretem je skorpion.Nazyvá se také Serkethetaj-starobyly pán a ochránce mrtvych laep(?),je zobrazován jako stonožka.Božsky byk Apis je pry cely vesmír.
Jeho usi jsou éter
jeho hlava je nebe
jeho bricho je voda
jeho nohy jsou zeme
jeho oči jsou svetlo.
A ktery první strom vystoupil z pravodstva Nun?
Vrba-odpoved velekneze.
A které zvíre náleží božské Ését?
Vlastovka,která symbolizuje dusi mrtvého.
A jak nazyváte také Šowa?
Živoucí duse každého boha,protože drží klenbu vesmíru a soudržuje cely vesmír.Stojí na Cebovi,ktery je delící čarou mezi horními a dolními svety.Byl vládcem v zlatém veku pán Anuo,poznamenává knez,má sakalí hlavu černé barvy.Pán Sohar patrí k jeho družine.
Kde stráží vstup do Usírovy síne v nitru?
Paní Asoth a Nebhet,Selket a Neit stráží jeho dům.
Co je obsaženo v lotosu za mysterium?
Lotosovy kvet,ktery se rozvinul a koreny dlí v bahne je síla Wedžay,která vystoupila nad projeveny vesmír.
Proč nosí bozi na vasich obrazech beraní rohy?
Je to božská moc,znamení božské moci.
Povez neco o zrození devatera bohů.
Z mocného pravodstva Nun,které je prastavem,nepromnenny Ihau-vysel praéter-Athum,ktery slučoval v sobe prvek žensky a mužsky v jednotu.Byl rovnomerne rozložen v prostoru.Jeho prvním prapohybem uveden byl ve vedomí jeho čas.Takto byl pak stvoren pán Sew vyfuknutím z Atumova nosu jako kosmicky dech-pránah.Jeho sakti Tefnut stvorena byla jako jeho-Atumova slina,aby spojovala částice ve vesmíru mezi sebou,tak jako pojí slina hrnčíre.Jejich deti jsou pak nebeské vesmíry-Nút,která drží klenbu a Ceb jako spodní hrubé vesmíry sloužící k očistení Saja.Jejich otec Sew oddelil je od sebe na nebe a zemi.Deti jejich jsou Usírá-Sakta a Ését-sakti,která tvorí silou své vibrace vsechny svety.Je paní mantramů a slov.Usiré dlí také jako svedek v nitru vecí.Takto vzniklo vznesení devatero božstev z Omu.
Proč nazyváte mesíc ah?
Je to jeden z názvů nektaru,snad ten nejsprávnejsí.Znamená Mesíc ho zrodil.
I povez neco o Hórovi,ó vzneseny.
O mocny Hór,vládce srdcí,vládce horizontu,pán mající nektar,syn božské Ését a vzneseného Usíra.Na vsech stranách sveta chvalte krále pomazaného od bohů.Chválím tvé jméno vzneseny Sokole.Tvá slova jsou slovy mymi,ústa i ruce požehnání nesou Egyptu dokud nezapomene tvého jména!
Veleknez vztahoval ruce vzhůru,jeho tvár nabyla vznesené mohutnosti,nejmocnejsí z bohů byl jeho vyvolenym obrazem,ktery se mu tkvel jako díte na lotosu v srdci.Pri vyslovování jeho jména padal na tvár a jeho tváre se zalily slzami.Usadil se pred jeho obrazem a poučoval Jáyho:
Hór je vnitrní človek tvoreny ze svetla Réhova-Reova,síly matky Esét a séme otce Usíra.Jako sokol splyvá za letu se sluncem,tak i toto díte vstupuje do kotouče vsehomíru.Je nazyván mnoha jmény.Harmentej-Hór obou očí,znamená to,že vnitrní človek je živen a že jím prochází oba proudy vnitrní energie-prány.Markentientej-Hór vládnoucí obema očím.To je vnitrní človek,ktery oba tyto proudy-Utnat-modry a bíly Nil ovládl.Marachtej-Ré-Charachtej je Hór,ktery se už projevuje jako svetelná emanace.Hór jako syn Slunce-Réa-Slunce na horizontu.Haremachet-Hór v zemi svetla-vycházejicí na horizontu.Je nitro dávajicí známku o svém probuzení-síly,videní a jiné.Harver je Hór vládnoucí nebeskym svetům.Harprehrad-maly Hór jako díte sedící v lotosovém kvetu a ocucávajicí si ukazováček je Vnitrní díte,které se živí ucucáváním nektaru Ah.Telo je Atonův sluneční kotouč.
Za dávnych časů nám vládli faraoni bozi a polobozi,kterí byli vtelením Hóra na zemi.Dnesní královése tak mohou z vetsiny zvát.Hór je i v nasich souhvezdích jako Sokol Hór,je umísten v míste souhvezdí Labuť.Souhvezdí Sew je zase Lev.Nebeské svety jsou též znázorneny sokolem s rozpjatrymi krídli.
Jak zovete čas?
Paní Haat-supice,kosmicky rád a Amon-vse co je skryté zplodili pána Chonseze,pána Mesíce a vládce času.Mesíc podléhá čtyrem fázím,tak jako vesmír čtyrem promenám zvanym v Indii Jugy.Čas je jen promena částic v prostoru a díky různé jejich rychlosti jsou vnímatelné nebo ne.
Jak nazyváte vák,vibraci?
Syn bohyne Hathór je Ihi prazvuk,vibrace,tóny tvorící tvary a držící je pohromade.Nejvyssí Ihi je Amon praslovo.
Co symbolizuje lotosovy kvet?
Vznik a stvorení sveta Amova Dne a Kukovz Noci.Ve dne se rozvírá-vypoustení svetů z pravodstva a na noc se zavírá-vtažení svetů do pravodstva.
Je ve vasí nauce pán mlčení?
Paní Kemsegert je hadí síla nesoucí ve svém aspektu Tvůrčí Mlčení,obrácení se dovnitr,neprojevovat sakti-sílu navenek.Její jméno je Ta,jenž má ráda mlčení.
Jaky je symbol spatné osudové energie?
Sesmu je neharmonicky Sej,ktery je vykreslován jako kat trestajicí v podsvetí hrísníky.
Kdo otvírá brány pana Anupa?
Pán Vepvsvet je ten,ktery otvírá astrální brány svstů,kterym vládne Anup.Je zván otevírajicí cesta.Je pánem Ebozovskskych(?) pohrebisť.
Kterí faraoni se nazyvali vtelením Hóra pred faraonem Moni(?)? Vládci zbytků Atlantovské ríse v Egypte,faraoni v Nechenu a v Putu.Božskému Hórovi patrí i planeta Mars-Rudy Hór.
Proč je Bastet zvána okem Réa?
Protože kočičí oko vidí do vsech svetů.Paní Bastet je nejvíce uctívána v Púbaste.
Z čeho je živoucí duse každého boha?
Z Réa-podstaty,z Ceba-látky-částic tvorících zárodky tel i tela,z Usíra jako vnitrního svedka,ktery rídí transmutace a Sova-kosmického dechu,ktery drží celé jádro pohromade.
Proč se dává do mumifikovaného tela skarabeus na místo fyzického srdce?
Cheprer jež rodí se Sám ze Sebe je szmbol duchovního srdce a vkládá se do tela mrtvého proto,že nemá zapomenout,kde leží jeho stred.
Co je amulet slona?
Slon je zvíre symbolizujicívečnou pameť.Amulet Hadí hlavy je síla božské žakti-Éséth.Veleknez nalil do ohne trochu oleje s prímesí vína.Po místnosti se roznesla vůne.
Kdo je pánem oleje a vína?
Senu-neharmonicky Sej,trestajicí soud je pánem vína a oleje.V nezrízeném množství strhávají obojí do víru vásní a nezodpovednych činů.
Jaky prabůh je uctíván v Mennof