Zasvěcení je zapálením vnitřního světla, které ukazuje další cestu…
Jak však zapálit pochodeň?
Jako lze jednu pochodeň zapálit od druhé, může být spojením předáno vnitřní světlo.

spojeníDnes je těžké představit si náboženský obřad, při kterém vás vítá krásná žena nebo muž, aby se s vámi mohli pomilovat a vyjádřit tak prostřednictvím sexuálního spojení ducha božstva, které jste přišli uctít. Sexuální spojení bylo považováno za posvátný akt i cestu vnitřního vývoje. Například při uctívání Ištar a Aštaroth v zemích Středního východu měly kněžky sexuální poměr s muži, kteří přišli uctít bohyni nebo ochránkyni chrámu. Zážitek duchovního spojení s bohyní byl vyjádřen sexuálním spojením s její pozemskou zástupkyní, kněžkou chrámu, a tímto aktem byla bohyně uctívána jako někdo, kdo dal lidem radost posvátné sexuality. I vdané ženy mohly sloužit v chrámech. Přicházely za mimořádných okolností a jako akt uctívání mohly mít sexuální styk s jakýmkoli mužem. Děti, které se narodily z těchto spojení, byly považovány za naprosto zákonné a žily v posvátném areálu chrámu. Kněžky měly zákonná práva, vlastnily majetek a měly stejný status jako muži. Byly velmi dovedné při milování a později se mohly vdávat. Byly považovány za velmi dobré manželky. Podobné zvyky existovaly v krétské kultuře, jež předcházela vzniku starého Řecka. Právě kněžka umožňovala přístup k „Velké matce“, později nazývané Gaia, a prostřednictvím sexuálního spojení nebo prorocké vize předávala poselství bohyně chrámu těm, kdo hledali její radu. Cesta rituálního sexu byla praktikována duchovně rozvinutými kulturami od egyptské přes střední východ až po Indii a Tibet. Její prvky lze nalézt v kabale i pozůstatcích po původních amerických civilizacích.

Durga - bohyně síly Tantrický postoj k sexualitě a magii říká, že když bůh Šiva, ztělesnění čistého vědomí, splynul v sexuálním spojení s bohyní Šakti, ztělesněním čisté energie, z jejich tantrického objetí vznikla Země, hvězdy, Měsíc, zvířata …

Zkrátka vznikl celý vesmír.

Šiva říká: Během her lásky, milovaná princezno, objímej, jako bys vstupovala do věčného života. Tehdy nesmíš existovat jako ego, jenom láska a něžnost smí zůstat. Při polibku nebuď ani líbající ani líbaný – buď polibkem…

Sexuální obřad tantry

Povedení Maithuny neboli rituálního sexuálního obřadu podle zásad tantry přechází pět etap. Požití vína, ryb, masa a obilí, tedy zakázaných látek, které ovšem mají lehké afrodiziakální účinky. Také se někdy požívala gandža (konopí) či druman. Obřad by měl provádět pouze člověk očištěný a připravený, tedy například muž, jemuž jsou cizí pochyby, strach a chtíč.

Maithuna je obřad sexuální transformace, a ačkoliv se od ní očekává, že přinese rozkoš, tato slast se nesmí týkat pouze jedincova já. Uspokojení nemá přicházet pouze jako uspokojení tělesné žádosti, ale má sledovat vyšší cíle. Když se žena a muž objímají, nečiní tak jako osoby, ale jako představitelé mužských a ženských božstev – Šivy a Šakti. Samotný rituál Maithuny je vlastně zbožné, pomalé a soustředěné rituální obcování, plné laskání a vzájemné partnerské úcty. Provádí se ve vhodné atmosféře klidu a soustředění,na rituálně vysvěceném místě a vonnými tyčinkami.

Někde se Maithuna vykonává ve více lidech v kruhu zasvěcených a řídí ji guru. Obsahuje i meditaci, milenci při ní zaujímají speciální pozice, vykonávají dechová cvičení a recitují mantry. Partneři by měli v ideálním případě zůstat téměř nehybní a jejich pohyby by měli připomínat lehká mávání křídel labutě. Okamžik orgasmu se při tantrickém sexu rozplývá do mnohem delší vlny extáze.

Partneři si dlouhými záchvěvy orgasmu vyměňují ženskou a mužskou sexuální energii a vylaďují tak své jin a jang. Současně je tato energie směrována, aby probudila vnitřní centra a oživila duchovní síly a schopnosti.
Je více druhů spojení, rozdělují se podle poloh, podle toho zda muž uvolňuje semeno či nikoliv. Ačkoliv je více známé spojení bez uvolnění semene, pro použití rituálu mimo chrám se doporučuje více spojení s následným uvolněním semene po dosažení účelu rituálu.

Ganéša - ochránce tajných věd a tantriků Síla sexuální energie je mocnou silou, která je v každé bytosti. Pokud se využije pro cestu vnitřního vývoje, je postup mnohem rychlejší. K tomu, co lze normálním způsobem dosáhnout za 5 let cvičení, lze dospět cestou tantrického spojení za měsíc. Je však současně jedinou „rychlou“ cestou použitelnou v běžném životě, v tomto spočívá důležitost této cesty vnitřní proměny. Nepopírám, že skrývá nebezpečí plynoucí z rychlého vzrůstu, kdy je proměňující se mysl postavena před množství nových věcí a proto je nutné zkušené vedení po této cestě.

Nauku o způsobech spojení přinesl lidem podle legendy Šivův býk Nandin, který vyslechl rozhovor Šivy s jeho chotí Párvatí. Ochráncem tantriků je však tradičně Šivův syn Ganéša, odstraňovatel překážek.

Ačkoliv je tantrická sexualita spojována s příručkami vycházejícími z Kámasútry, jedná se ve skutečnosti o jiný systém. Zatímco se Kámasútra zabývá tím, jak zformovat těla souložících, při tantrickém styku je podstatné spojení proudů energie. V některých případech nemusí být partneři pohlavně spojeni, ale přenos energie může probíhat třeba dotykem.

Jiné stránky o rituálním sexu:

  1. Goddess
  2. Ištar