Nejprve k často zmiňované otázce zda lze či nelze záležitosti duchovní cesty posuzovat pomocí astrologie:
Ani mystik nežije v jiném světě ale zde. Do stvořených zemských světů pak musí vše sestupovat prostřednictvím hvězdné sféry a je tím pádem zachyceno v horoskopu. Takto jsou zachyceny disposice i většina důležitých bodů v individuálním duchovním životě. V naprosté menšině je nutno připustit výskyt duchovních prouzení a schopností i v případech astrologicky nepravděpodobných, vzhledem k svrchované nezávislosti Boží vůle. Současně platí, že duchovní cesta ať v té či oné podobě je otevřena každému jen míra těchto vlohů a pravděpodobnost jejich rozvíjení se u jednotlivých zrozenců liší (na základě zkušeností získaných předcházejícími zrozeními či jak praví kabalista jejich rolí v plánu stvoření).

Nejprve pár poznámek k úloze jednotlivých planet:

Slunce Není pravdou, že je výhodné pokud je slabší. Tedy v pohyblivých znameních (Blíženci,Panně,Střelci,Rybách) nebo jinak snížené síly (Váhy, Vodnář), nenašel jsem ani vyšší frekvenci poškození slunce aspekty. Postavení Slunce vypovídá spíše o známosti a slávě než duchovních schopnostech. Ze své praxe mám zkušenost, že lidé více lunárního typu než slunečního jsou citlivější a více inklinují k duchovním vědám. Záleží však na síle slunce nikoliv jen na znamení.
Lze však konstatovat, že slunečních vlivů se vše dotýká minimálně.

Luna – by neměla být silně poškozena, je velmi výhodné, pokud je dobře postavena

Merkur -Poškození vede k nefunkčním názorům.

Venuše – Láska k životu, mezilidské vztahy – důležité dobré aspektování

Jupiter - důležitá dobrá pozice – užitečnost jedince, toho co vyprodukuje

Saturn – Korektor přehánění, extrémů, často jej nacházíme nad obzorem
Uran – Vítaný, individuální cesta, není pro církve společenství, jeho pozice ovlivňuje přístup zrozence k astrologii. Uran v Blížencích – syntetik, realizuje se v psaní knih a předpovědí
Uran v Panně – snaha o přesnost, analýzu
Uran ve Vahách – snaha o presentaci astrologie
Vazba Urana na Venuši vytváří citový vztah k astrologii,
Turnovský Uran v Trigonu na Jupiter,
Baudyš – v horoskopu Saturn trigon Uran – konservativnost, tradiční myšlení v astrologii
Pozice Urana v X. domě naznačuje, že by se mohlo jednat o profesionálního astrologa.(jsou-li přítomné ostatní prvky.

Neptun - Mystika, iluze, snadno se zvrhává, meditace
Pluto vidí souvislosti na různých úrovních a náhled na podstatu problému.
———
Neptun dává průchodnost, propustnost myšlení – vciťování se,
Uran pak otevření se vyšším myšlenkám vlastní vůlí.
Dobře postavený severní měsíční uzel (Dračí hlava) přináší nepředpojatost. Dračí hlava mívá významnou pozici v domech, často ji nacházíme ve třetím domě, pro duchovní zaměření nasvědčuje i pozice v IX. a VIII domě.

Všeobecně zaměření k duchovnímu životu podporuje silné obsazení znamění pohyblivých a domů padajících.

Retrograndity.
Retrograndity transaturnů se týkají více veřejného vystupování o duchovních záležitostech. Někteří uvažují zhoršené duchovní předpoklady, zpomalení projevu. S tím nesouhlasím – jedná se o ochotu veřejně vystupovat a publikovat.

Váhy – snaha být se všemi lidmi zadobře, často nerozhodné v mezilidských vztazích.
Lev – má snahu nacházeti božské v sobě
Panna – znamení prosté sobectví, při dobrém obsazení dává odpoutání se od sebe sama, bezmezně se podřizuje nárokům vyššího.
Štír – schopnost nahlížet pod povrch, hledá trhliny v realitě, nedůvěřuje prvnímu pohledu. Stále si klade otázku „Proč to tak je“, je branou do jiných světů. Jeho nebezpečím je, že proniká do uzavřeného bez ohledu na vlastní nebezpečí, což může vést k autodestrukci.
Střelec – ignoruje triviální a všechní, má v sobě latentní nelidskost, krutost a fanatismus.
Vodnář – vnímá společný základ všech věcí, universalita
Ryby – nesvazují se logikou, problémem je těžké vytváření vlastního názoru
Pro aktivitu zrozence jsou důležité domy nad obzorem, vhodné je pokud Uran, Neptun a Pluto jsou nad obzorem. Přitom XII dům se chová jako by patřil k domům pod obzorem, I. dům se projevuje jako domy pod obzorem.
Jeví se být důležité 3 dekany, zvláště konečné stupně znamení (29°). Může to souviset s analýzou pomocí hlavně v Indii používaného dělení Dvádamša, kdy je znamení rozděleno na 12 dílů připadajících jednotlivým znamením a 27,5° až 30° přísluší Rybám. Tohoto dělení užívá údajně i ostravský astrolog p. Kvasnička.
Dle tradice jsou duchovní předpoklady obsaženy především v VIII a XII domě. Nemusí to býti zcela zjevné – dům může být prázdný, ale pak je významně postaven jeho vládce – např. v prvním domě, konjunkci se Sluncem. Takto konjunkce vládce VIII nebo XII domu s Merkurem vede k hloubání o duchovních věcech. Výborné je pokud jde trigon z XII domu do VIII domu.
Dalším velmi důležitým domem je dům IX – symbolizuje hledání pravdy, určuje přístup zrozence k filosofii (je-li v Raku lze očekávat ctění rodinné tradice a sentiment, jeli ve Lvu bude to pro zrozence životní realizace – na dům se hrotem do znamení Lva je nutné pohlížet jako by tam bylo „druhé slunce“, Panna – kritičnost a skepse, Váhy – snaha nenarazit, nerozhodnost, Střelec – hledá filosofii co nejvzdálenější, Kozoroh – nedůvěra, špatné pro duchovní schopnosti, Vodnář spojuje přístup Vah a Ryb, Ryby – přístupný všemu). Ostatní vlivy IX domu: silné obsazení IX domu může způsobovat povýšenost nebo táhne do ciziny.
M: Mně se jeví jako velmi důležité obsazení domů III (vzdělaní všeobecné) a IX (vzdělání a filosofie) pokud se jedná o silovou práci – magie, léčitelství – je důležité postavení VIII domu.


Stálice:
Sirach 14 Berana
El Nath a Phad 21-22 Blíženců
Mimosa 11 Štíra
Aphecca a Crux 12 Štíra
Toliman zvaný též Bunugula 28 Štíra (M: tento mně vychází jako jeden z nejcitlivějších)
Antares – 9 Střelce (expansivní)
Ras al hague 22 Střelce
Polis – 3 Kozoroha – úspěch v církevních organizacích!
Nunki – 12 Kozoroha – též v církevních organizacích
Vega a Sirius: velmi typické, tendence k veřejnému vystupování
Fomalhaut (4 Ryb): ušlechtilost a duchovnost
Deneb 5 Ryb
Achernar 15 Ryb – přímá souvislost s kněžstvím

Další hvězdou, která mně vychází jako citlivá je Bellatrix (17° Blíženců)<

Jsou-li v horoskopu obsazeny dva a více těchto bodů, je pravděpodobné že duchovní cesta bude v životě zrozence hrát důležitou roli


Podrobná analysa zodiaku

Analysujeme-li zvířetník z hlediska vládců znamení, dekanů, tváří, hranic a stupňů nacházíme několik stupňů, které stojí za povšimnutí. Pro tento účel byla použita analýza z Keferova rozboru zvířetníku v jeho Praktické astrologii:

Beran
28 Mír skrze sebepoznání, vítězství duševní
30 Duchovnost, rozumovost
Býk
15 Okultismus, černá magie, moudrost, badatelský duch, obchodní talent
Rak
16 Vzestup překonáním hmoty
Lev
4 Sklon k mystice, zájem o náboženství, zájem o náboženství, chytrost, vzestup
20 Dobrý řečník, původní myšlenky, zbožnost, mystika, okultismus, kněžství
27 Úspech po perné práci v dobrém i zlém, sklon k astrologii, malířství a hudbě. (ve své Astrodiagnostice Kefer upřesňuje, že je to typická aspektace pro zájemce o astrologii. díky za poznámku R.S)
Panna
11 Rychlý úsudek, odvaha, podnikavost, vážnost, sklon k astrologii
Váhy
2 Nábožnost, zasvěcení, vážná studia
20 Nábožnost
Štír
4 Dvojitá povaha, bojovnost, panovačnost, sklony k duchovnímu
28 Ideály, duchovnost, důstojnost, váženost a úcta
Střelec
18 Černá magie, bloudění ducha, falešné hledání
26 Láska k přírodě, samotářství, kontemplace, cesty
Vodnář
15 Umění, mystika, štěstí na cestách
20 Duchovnost, podpora, chytrost, zbožnost, věrnost, mysticismus, okkultismus
26 Hluboké city a myšlenky, mystika, pozdvižení a pád
27 Pevný stálý příjem, badatelský duch, nadání k malířství a astrologii
Ryby
4 klid, sklon k mystice
11 Nebezpečí z neklidu, kontemplace, nadání astrologické
29 Nábožnost, nebezpečí od vody, politika

Pro praktickou práci s těmito body je zajímavá zpráva o britské astrologické společnosti (J.Charter) považující za citlivé místa pro věnování se astrologii 15° Štíra, osa 11°Panny a 11°Ryb a 25-30° Lva. Jak vidíme v Keferově analýze stojí důležitý bod přesně naproti: 15° Býka – došlo zde k záměně vlivu z konjunkce s vlivem opozice citlivého bodu. Body v 11°Panny a 11°Ryb jsou v popisu zaznamenány. Stejně tak ve středu posledního z intervalů leží Keferem popsaný význačný stupeň pro astrologii.
Kefer tedy již ve třicátých letech pracoval se skutečnostmi, které nyní opětovně objevili angličtí astrologové. Jejich příspěvkem je však zjištění, že nejen konjunkce a opozice na tyto body mají svůj význam, ale i ostatní velké aspekty jako jsou kvadratury, opozice a sextily.