Historie českého duchovna

Karl Kraus – Kabelákův vídeňský mistr

28. dubna 1874 – 12. Července 1936 Mezi nejvýraznější a nejvýznamnější osobnosti novodobého, bezesporu nejen českého, ale i evropského hermetismu patří František Kabelák. S životními osudy tohoto jedinečného hermetika a osamělého hledače pravdy nás velice pěkně a detailně seznamuje ve své knize „Novodobý český hermetismus“ Milan Nakonečný, který hned na počátku Kabelákova medailonku uvádí: „O

František Drtikol

z knihy: Funk Karel: Mystik a učitel František Drtikol. Praha 1993 podle elektronické verse Michal Muller Homepage O BOHU O KLIDU KONTROLA SAMA SEBE O NEPŘIPOUTANOSTI KONCENTRACE A CVIČENÍ O VNITŘNÍM DÝCHANÍ CVIČENÍ ČAKRAMŮ Životopis Životopis Drtikol se narodil v roce 1883 v Příbrami jako syn kupce. Přestože ho lákalo malování, ve kterém se již

MEYRINK Gustav

* 19. 1. 1868 Vídeň † 4. 12. 1932 Starnberg v SRN Vlastním jménem Gustav Meyer, dnes už i u nás dostatečně známý německý spisovatel světové úrovně, který vstoupil do literatury krátkými časopiseckými povídkami a pak náhle zazářil vynikajícími okultními romány, vycházejícími v tehdy neuvěřitelných nákladech: Golem ( 1915 – 220 tisíc), Zelená tvář ( 150

Fragmenty z historie novodobého českého hermetismu

historie let 1940-1990 – Pomozte složit střípky historie dohromady! Skupina Kabeláka Poslední z velkých lektorů prvorepublikové Universalie se po válce stáhl do ústranní. Přesto se kolem něj vytvořila skupina studentů mezi které patří Doc. Milan Nakonečný, dr.Rejdák (agent StB Homér i dalších služeb), a dalších celkem asi 20 osob, kteří se scházeli s Kabelákem na

Fr. Kabelák – Lidská duše dle učení kabbaly.

převzato z časopisu r. 1940 Dne 5. března roku 1887 pronesl německý badatel, hrabě Leiningen, v Psychologické společnosti v Mnichově přednášku, ve které se zabýval problémem lidské duše podle učeni kabbaly: Tato přednáška je ve svém obsahu to nejlepší, co je nám v tomto směru známo. Je to důkazem, že již po mnoho let ovládají

Prakse jasnovidecká a zvědná

František Kabelák – čas. Medium Přáním snad každého, kdo přistupuje k hermetické praksi, je probuditi schopnost, dřímající více nebo méně v každém člověku, smysl jasnovidecký, a zříti přímo, či v zrcadlech, nebo konati pokusy zvědné. Jasnovidnost ve všech jejích projevech rozdělili jsme na tři díly: I. zření přirozených vztahů věcí, t. j. zření magické, II.

ÚVOD DO MAGIE

(výbor z přednášek Dr. Jana Kefera, které stenograficky zachytil a pro budoucnost zachoval zapisovatel Universalie pan Ladislav Málek) Magie je věda, která se studuje a jež využívá astrálních sil; mohli bychom říci: přírody, ale je to slovo nadbytečné. Rozbor pracovní definice: Je to věda? Je. Poněvadž věda je utříděná soustava poznatků, která, má-li být exaktní,

Reakce na komentář J. Kallwacha k Magii od J Veselého

K Magii: (text zhruba z roku 2003?) Dal jsem si 50 dní „dovolenou“ od sítě a serveru, nyní opět začnu něco vytvářet. Prvně vyřídím nahromaděnou korespondenci: K článku Jindřicha Kallwacha kursivou statě z komentovaného komentáře: V části týkající se magických drog se totiž uvádějí nesmyslně vysoké denní dávky tak nebezpečných rostlin, jako je durman nebo

Recenze na první díl Veselého Magie

(text byl psán těsně po vydání) Po dlouhé době se někdo pokusil shrnout vše o magii do jedné knihy. Vytvořil tím řadu oponentů i nekritických obdivovatelů. Ani v jednom případě nevznikla systematická analýza chyb a předností textu. Vzhledem k tomu, že začínající zájemci budou patrně používat tuto knihu jako stěžejní práci, otevírám tuto diskusi. Podle

Gildor : Egregory

Egregory: astrální reprezentace hromadných „hnutí mysli“, ať už jsou to všeobecné lidské pudové tendence a afektivní stavy, nebo uctíváním či hromadnou činností vůbec vytvořené astrální bytosti (Nakonečný, Milan 1999: Magie v historii, teorii a praxi, str.313, Praha.) Pojem vyjadřující v okultismu existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, ideami, pocity – např. náboženské