astrologické poznámky

Definice Astrologie

Spolu s magií a alchymií je astrologie jednou ze tří základních hermetických věd a má k oběma jmenovaným důležitý vztah. Je také nejrozšířenějším oborem praktického hermetismu, bohužel prezentovaným často velmi zjednodušeně. Původně byla astrologie esoterní vědou o vztazích mezi makrokosmem (světem) a mikrokosmem (člověkem), které byly symbolizovány během a postavením nebeských těles. Této vědě příslušel

Astrokartografie

K problému astrokartografie: Astrokartografie přišla k nám z ciziny, byla s nadšením přijata a spousta astrologů ji používá bez dalšího ověření s odůvodněním, že ono to funguje. Jinak totiž nejsou schopni zjistit, kam by měl klient jet na dovolenou, kde si dohodnout obchodní schůzky a odpovědi na další „vážné“ otázky. Tato skutečnost však nesnižuje důležitost

Astrologie a karman

V poslední době se vyrojilo mnoho interpretací funkce karmanu a velmi pochybných pokusů o její speciální provázání s astrologii. Jelikož se touto problematikou již dlouhá léta zabývám, chtěl bych zde podat krátký úvod do této problematiky. Veškeré vykonané činy mají své následky, tyto následky se nemusí projevit hned, ale mohou se projevit až po relativně

Citlivé body horoskopu

Citlivé body horoskopu Z arabské astrologie byla převzata tradice citlivých bodů, po dobu první republiky byla poměrně silně používanou metodou. Kefer pouze konstatuje výpočetní vzorce třinácti z nich, Boleslavský dále uvádí čtyři ostatní body a informuje, že planety obsažené ve vzorci se dotýkají věcí daného citlivého bodu. Co je však důvodem toho, že v horoskopu

Duchovní předpoklady v horoskopu 2.

Nejprve k často zmiňované otázce zda lze či nelze záležitosti duchovní cesty posuzovat pomocí astrologie: Ani mystik nežije v jiném světě ale zde. Do stvořených zemských světů pak musí vše sestupovat prostřednictvím hvězdné sféry a je tím pádem zachyceno v horoskopu. Takto jsou zachyceny disposice i většina důležitých bodů v individuálním duchovním životě. V naprosté

Kosmologie I.

Vyspělejší esoterní systémy nahlíží na existenci jako na víceúrovňový vývoj od čirého Absolutna k hmotné existenci a dále k protipólu Absolutna. Kabala má tak své světy Acilut, Berija, Jecira (v němž spatřuje původ planetárních sil), Asijja (náš hmotný svět) a „jámu pekel“ Gehinnu, někdy uváděnou též jako Sitra Achara. Podrobně rozpracovaný šivaistický tattvický systém uvádí

Věk Vodnáře – fakta a víra

Kdy přijde věk Vodnáře? Nebo už přišel? Určitě jste četli hromadu článků s nejrůznějšími údaji. Je pozoruhodné, jak se původně astrologický a matematický problém zcela přesunul do oblasti víry. Místo výpočtu jarního bodu se přechází k vyjádřením „Věřím, že věk vodnáře nastal odpálením jaderné bomby nebo spuštěním prvního počítače…“ Tragikomické je, že autory těchto výroků

indigo

Indigové děti- tranzit Pluta

Jednou z poměrně nových módních vln je vlna „víry v indigové děti“. Fascinuje mi, jak se dokáže klasická newage vlna přetvořit v českém rybníčku. Mezinárodní wikipedie píše, že podle autorky teorie Nancy Anne Tappe se to týká zrozenců od poloviny 60tých let, v materiálech pak rozlišují období a)do 1978 b)1978-1995 c)od 1995. Teorie byla publikována

Let 447

- češka Tereza Hrušová se zachránila přebookováním na dřívější let – letěla s kamarádem. Letadlo vylétlo z Ria 1.června 2009 v o půlnoci SELČ (19h místního času), celkem 228 lidí na palubě. Ztráta radarového kontaktu 3:20 SELČ, pozice 350km od Fernando de Noronha 4:10 – 4:14 přichází řada asi 24 hlášení o selhání systémů letadla,