filosofie západu

Reakce na komentář J. Kallwacha k Magii od J Veselého

K Magii: (text zhruba z roku 2003?) Dal jsem si 50 dní „dovolenou“ od sítě a serveru, nyní opět začnu něco vytvářet. Prvně vyřídím nahromaděnou korespondenci: K článku Jindřicha Kallwacha kursivou statě z komentovaného komentáře: V části týkající se magických drog se totiž uvádějí nesmyslně vysoké denní dávky tak nebezpečných rostlin, jako je durman nebo

Recenze na první díl Veselého Magie

(text byl psán těsně po vydání) Po dlouhé době se někdo pokusil shrnout vše o magii do jedné knihy. Vytvořil tím řadu oponentů i nekritických obdivovatelů. Ani v jednom případě nevznikla systematická analýza chyb a předností textu. Vzhledem k tomu, že začínající zájemci budou patrně používat tuto knihu jako stěžejní práci, otevírám tuto diskusi. Podle

Smaragdová deska

Text podle překladu Pierre de Lasenica “Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodili

Definice magie

Termín je patrně odvozen z perského slova, které znamená “moc” nebo “velikost”; podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas mocný, v sanskrtu “maha” znamená moc.) ve staré Persii byly mágy nazývány osoby, které byly schopny ovládat nadpřirozené síly (podle Porphyria je slovo magie perského původu a znamená posvátnou vědu). V mnoha dosud podaných

12 základních prací

volně podle poznámek dr. Kefera 1 Kalcinace – zpopelnění, vysušení, správně zčištění. „Oddělíš mírně a nejvýš opatrně“ Alch – vyloužení nadbytečné vlhkosti mírným zahřátím látky v baňce (mírně a nanejvýš opatrně) Mag – omezení citových, lunárních prvků- výstřelků citu, Démonický cit se zvrhává v fanatismus, ostrý oheň ničící látku, v magii duši, v Theurgii ducha

Poznámky k cestě

zkušenosti a postřehy Poměrně často dostávám dopisy s různě formulovanou, ale stále jednou otázkou – „Jak začít s magií?“, tedy přesněji s hermetismem nebo naukou některé z východních cest. To mne přivedlo k založení této stránky. Začínáte-li s magii je potřeba nejprve ovládnout mysl. Až budete mít mysl zklidněnou můžete pokračovat. Kontrolou Vám může být

Gildor : Egregory

Egregory: astrální reprezentace hromadných „hnutí mysli“, ať už jsou to všeobecné lidské pudové tendence a afektivní stavy, nebo uctíváním či hromadnou činností vůbec vytvořené astrální bytosti (Nakonečný, Milan 1999: Magie v historii, teorii a praxi, str.313, Praha.) Pojem vyjadřující v okultismu existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, ideami, pocity – např. náboženské

Jájánanda – Světlo Egypta

Jájánanda – Světlo Egypta Když jsem procházel své starší soubory, našel jsem přepis jednoho samisdatového díla, které rozhodně stojí za to si přečíst, původní text byl ve špatném stavu, některé části nečitelné a také nejsou opraveny (všechny) překlepy přepisovatele. Doufám, že pro vás bude obsah podstatnější: SVĚTLO Z EGYPTA Král Zosréé kráčí se svym průvodcem

K filosofii hermetismu

Proč studovat společně astrologii, magii a alchymii? Pokusím se nyní zdůvodnit roli jednotlivých oborů. Astrologie je schopna popisovat vše co je stvořeno ve světech pod hvězdami, nemusí to mít nutně ani známý počátek – například státy nemají, ale postačí časově zaznamenaný projev. Astrologie je tak jedinečnou mapou všeho stvořeného v tomto světě i astrálním prostoru,

Kosmologie I.

Vyspělejší esoterní systémy nahlíží na existenci jako na víceúrovňový vývoj od čirého Absolutna k hmotné existenci a dále k protipólu Absolutna. Kabala má tak své světy Acilut, Berija, Jecira (v němž spatřuje původ planetárních sil), Asijja (náš hmotný svět) a „jámu pekel“ Gehinnu, někdy uváděnou též jako Sitra Achara. Podrobně rozpracovaný šivaistický tattvický systém uvádí